tailieunhanh - Engineering rock mechanics: part 2 II lustrative worked examples

Tham khảo sách 'engineering rock mechanics: part 2 ii lustrative worked examples', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ENGINEERING RQCK x MECHANICS ỆU Ềf - Part 2 Illustrative Worked Examples John A. Hudson FREng Imperial College of Science Technology and Medicine University of London UK This book complements Engineering Rock Mechanics -An Introduction to the Principles published in 1997 Pergamon

TỪ KHÓA LIÊN QUAN