tailieunhanh - Stilicho

Tranh bộ đôi màu ngà mô tả chân dung Stilicho (phải) và vợ ông là Serena cùng con trai Eucherius vào năm 395 (Thánh Đường Monza) ) Flavius Stilicho (đôi khi còn viết là Stilico) (359 – 408) là tướng lĩnh cấp cao (Magister militum), Quý tộc (Patrician) và Quan chấp chính tối cao (Consul) của Đế quốc Tây La Mã, nguồn gốc xuất thân từ bán man tộc.[1] | Stilicho Tranh bộ đôi màu ngà mô tả chân dung Stilicho phải và vợ ông là Serena cùng con trai Eucherius vào năm 395 Thánh Đường Monza Flavius Stilicho đôi khi còn viết là Stilico 359 - 408 là tướng lĩnh cấp cao Magister militum Quý tộc Patrician và Quan chấp chính tối cao Consul của Đế quốc Tây La Mã nguồn gốc xuất thân từ bán man tộc. 1 tiểu sử Gia đình 3 Hình vẽ Stilicho thời Trung Cổ Stilicho sinh vào năm 360 ở khu vực gần Constantinople cha là người rợ thuộc man tộc Vandal từng giữ chức chỉ huy trưởng đại đội kỵ binh trong quân đội La Mã dưới thời Hoàng đế Valens 2 mẹ là người La Mã cư trú ở vùng Pannonie. 3 Binh nghiệp Khởi đầu ông gia nhập quân đội trải qua chinh chiến nhiều năm liền lập được khá nhiều chiến công vang dội bất chấp gốc gác man tộc của cha nhưng Stilicho vẫn tự coi mình là một công dân La Mã thực thụ là một tín đồ Cơ Đốc Nicene sùng đạo so một viên tướng chấp pháp nghiêm minh hết lòng thương yêu binh sĩ rất có uy tín trong quân đội La Mã nên chỉ trong một thời gian ngắn mà ông được giữ các chức vụ quân sự trọng yếu như Tribunus Hộ dân quan quân sự và notarius dưới thời Hoàng đế Theodosius I người cai trị một nửa phía Đông của Đế quốc La Mã từ Constantinople và là vị Hoàng đế cuối cùng còn trị vì một Đế quốc thống nhất hai nửa Đông Tây. 4 . Năm 383 Theodosius phái Stilicho làm sứ giả tới triều đình của vua Ba Tư Shapur III tại Ctesiphon để đàm phán hòa bình về việc hòa giải có liên quan tới sự phân chia Armenia. 5 Nhiệm vụ được thực hiện thành công nên khi về triều ông được Hoàng đế Theodosius gả cô cháu gái nuôi là Serena vào năm 384. Cuộc hôn nhân diễn ra khi Stilicho đang đảm đương sứ mệnh ở Ba Tư và cuối cùng Serena hạ sinh cho ông một người con trai là Eucherius và hai cô con gái là Maria và Thermantia. 6 Năm 385 ông được bổ nhiệm làm comes stabuli rồi Thống lĩnh quân đội magister militum Trưởng quan kỵ binh comes domesticorum và Trưởng comte domestics hai năm sau ông được thăng lên chức Trưởng quan đội kỵ binh và bộ binh trong quân đội xứ