tailieunhanh - Spartacus

Spartacus (tiếng Hy Lạp: Σπάρτακος, Spártakos; tiếng Latin: Spartacus[1]sinh 120 - 70 trước CN), theo các sử học gia, là một đấu sĩ nô lệ, người đã trở thành một trong các thủ lĩnh của cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã được biết là Chiến tranh nô lệ lần ba. Ông được biết đến nhờ các sự kiện trong cuộc chiến tranh và qua một vài dấu vết lịch sử mong manh và mâu thuẫn. . | Spartacus Spartacus by Denis Foyatier 1830 Spartacus tiếng Hy Lạp SnápraKog Spártakos tiếng Latin Spartacus 1 sinh 120 - 70 trước CN theo các sử học gia là một đấu sĩ nô lệ người đã trở thành một trong các thủ lĩnh của cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã được biết là Chiến tranh nô lệ lần ba. Ông được biết đến nhờ các sự kiện trong cuộc chiến tranh và qua một vài dấu vết lịch sử mong manh và mâu thuẫn. Cuộc đấu tranh của Spartacus thường được ghi nhận là cuộc đấu tranh của những người bị đàn áp chống lại chế độ chiếm hữu nô lệ để giành tự do đã mang lại một ý nghĩa mới cho những nhà văn hiện đại từ thế kỷ 19. Nhân vật Spartacus và cuộc nổi dậy của ông đã trở thành một nguồn cảm hứng cho các nhà văn hiện đại những người đã dùng ngòi bút biến ông trở thành một anh hùng cổ hiện đại. Mục lục 1 Nguồn gốc của Spartacus 2 Chiến tranh nô lệ lần thứ ba o Lãnh đạo cuộc nổi dậy tới chiến tranh nô lệ lần thứ 3 3 Chú thích 4 Tài liệu tham khảo o Các tác giả cổ điển o Các tài liệu đương đại 5 Liên kết ngoài Nguồn gốc của Spartacus Cộng hòa Roman vào năm 100 TCN Các tài liệu cổ không thống nhất về nguồn gốc của Spartacus. Plutarch mô tả ông như là một người Thracian có nguồn gốc du cư và có nhiều nét Hy lạp hơn là Thracian khi viết về nhân cách của ông. 2 Appian nói rằng ông là một người Thracian bởi dòng dõi người đã từng phục vụ như là một quân nhân cùng với người Roman nhưng đã bị biến thành tù nhân và bị bán thành một võ sĩ giác đấu. 3 Florus đã mô tả ông là một trong những lính đánh thuê Thracia đã trở thành lính La Mã một người lính đào ngũ và là một tên cướp và sau đó từ sự để ý sức mạnh của mình một võ sĩ giác đấu . 4 Một số tác giả quy cho ông thuộc bộ tộc Maedi của Thracia 5 những người trong lịch sử đã chiếm vùng đất ở mép tây nam của Thrace nay là tây nam-Bun-ga-ri . Có một Giả thuyết ông đã được sinh ra ở thành phố Thracian Desudava nằm trong khu vực ngày nay là Sandanski nơi mà công trình tưởng niệm ông được .