tailieunhanh - Sparta

Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hi Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ.[1][2] Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athena.[3] Trải qua nhiều cuộc chiến tranh và bị hủy diệt nhiều lần, các. | Sparta Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hi Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. 1 2 Ngày xưa Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp cùng với Nhà nước dân chủ Athena. 3 Trải qua nhiều cuộc chiến tranh và bị hủy diệt nhiều lần các di tích ở đây không được tìm thấy nhiều. Khi đại quân Ba Tư xâm lược Hy Lạp thành bang này nổi tiếng với cuộc tranh đấu và hy sinh của vua Leonidas I và cả thảy 298 chiến binh của ông trong trận đánh tại Thermopylae 480 trước Công Nguyên . 4 Hiện tại Sparta là một đơn vị hành chính nhỏ thủ phủ của vùng Laconia Hi Lạp. Mục lục 1 Lịch sử o Cuộc chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư o Những năm tháng hoàng kim và suy sụp 2 Xã hội 3 Sparta trong nghệ thuật 4 Chú thích 5 Tài liệu tham khảo Lịch sử Khác với các thành bang Hy Lạp khác đã từ lâu đánh đuổi các vị vua Sparta có hai nhà vua cùng cai trị trong suốt lịch sử tồn tại cả hai đều thuộc dòng dõi Heracles. Hai vị vua này thống lĩnh ba quân trên trận tiền và chăm lo các vấn đề tôn giáo. Nhà nước Sparta là một sự kết tinh giữa các yếu tố của chế độ quân chủ và dân chủ dưới sự lãnh đạo của một nhóm chính trị đầu sỏ. Rất ít người phải thực hiện công việc của quần chúng. 5 Plato kể rằng sau khi trở về từ cuộc chiến tranh muời năm ở thành Troia người Dorian giành lấy quyền cai trị vùng đất Messene Argos và Lacedaemon sau này là thành bang Sparta . Thành Troia bị tiêu diệt khoảng năm 1250 trước công nguyên. Ba nhà nước này hợp thành liên minh của người Dorian nhưng sau này chỉ có Sparta giữ nguyên thể chế ban đầu đó. Về sau Sparta chinh phục nhiều vùng đất khác bao gồm cả vùng Messene. Vào thế kỷ 18 trước công nguyên các thành bang ở Hi Lạp lớn mạnh đến mức không còn đủ đất đai cho dân số ngày một gia tăng. Họ chỉ còn cách là tiến .