tailieunhanh - Shapur II - Hoàng đế của Đế quốc Ba Tư

Khi vua Hormizd II (302-309) qua đời, những người quyền quý Ba Tư giết con trưởng của ông, chọc mù mắt con thứ, bỏ tù con thứ ba (Hormizd, người về sau chạy trốn tới Đế quốc La Mã). Ngai vàng được dành riêng cho một đứa con tương lai của một người vợ Do Thái giáo của Hormizd II. Điều đó nói Shapur có thể trở thành ông vua duy nhất trong lịch sử đội vương miện ở tử cung, vương miện đã đặt trên bào thai của mẹ cậu. Đứa bé, tên Shapur, chính là vị vua đã. | Shapur II Hoàng đế của Đế quốc Ba Tư Đồng tiền mang hình Shapur II Tại vị 309 - 379 Tiền nhiệm Adhur Narseh Kế nhiệm Ardashir II Hoàng tộc Triều Sassanid Thân phụ Hormizd II Sinh 309 Mất 379 Shapur II hay Shapur Đại đế là một vị vua của nhà Sassanid thuộc Đế quốc Ba Tư đã cai trị Khi vua Hormizd II 302-309 qua đời những người quyền quý Ba Tư giết con trưởng của ông chọ nói Shapur có thể trở thành ông vua duy nhất trong lịch sử đội vương miện ở tử cung vương miện đ trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất triều đại. Đầu tiên Shapur II kéo quân Ba Tư xuống phương Nam để giao chiến với Ả Rập. Quân đội củ quốc La Mã. Tuy nhiên sau khi vây hãm Singara thì Shapur II phải ngừng tấn công do những c bảo vệ những vùng đất mà ông vừa chiếm được. Thế nên ông đã kí hòa ước với Hoàng đế La ft Xong rồi năm 359 Shapur II đã liên kết với vua của dân du mục Grumbates gây ra cuộc chiến tranl Sau khi cuộc chiến kết thúc người La Mã đã phải nhường cho Sassanid tổng cộng là 5 tỉnh. Fausta Constantius II tiếng Latinh Flavius Julius Constantius Augustus 1 2 Ngày 07 tháng 8 năm 317-3 Tháng một năm 361 là Hoàng đế La Mã từ năm 337-361. Ông là người con thứ hai của Constantinus I và Fausta ông lên ngôi với anh trai Constantinus II và em trai Constans khi cha mình qua đời. Năm 340 anh em Constantius xung đột trên khắp các tỉnh phía tây của đế quốc. Cuộc xung đột để lại kết quả là Constantinus II qua đời và Constans cai trị của phương Tây cho đến khi ông bị lật đổ và ám sát năm 350 bởi kẻ cướp ngôi Magnentius. Không muốn chấp nhận Magnentius là đồng cai trị Constantius hành quân chống lại ông. Magnentius đã bị đánh bại tại trận Mursa chính và trận Mons Seleucus ông ta tự sát sau này. Điều này khiến Constantius là vị vua duy nhất của đế quốc. Các chiến dịch quân sự tiếp theo của ông chống lại các bộ lạc Đức đã thành công ông đã đánh bại người Alamanni năm 354 và chiến dịch trên sông Danube chống lại người Quadi và Sarmatia năm 357. Tương phản với ở phía đông cuộc chiến hai thập kỷ cũ chống lại người