tailieunhanh - Chương 3: Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế

Hiểu khái niệm và phân loại thị trường - Hiểu và vận dụng các nội dung nghiên cứu thị trường: khách hàng (quy trình ra quyết định mua và yếu tố ảnh hưởng), sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, hệ thống phân phối, . Marketing là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi | Chương 3 Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế ThS. Trần Thu Trang Bộ môn marketing quốc tế Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế Mục tiêu học tập - Hiểu khái niệm và phân loại thị trường - Hiểu và vận dụng các nội dung nghiên cứu thị trường khách hàng quy trình ra quyết định mua và yếu tố ảnh hưởng sản phẩm đối thủ cạnh tranh hệ thống phân phối . - Hiểu và vận dụng quy trình phương pháp nghiên cứu thị trường có khả năng thiết kế bảng câu hỏi điều tra - Hiểu và vận dụng khái niệm phân đoạn thị trường các căn cứ phân đoạn ý nghĩa của việc phân đoạn thị trường - Hiểu và vận dụng các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu I. Khái niệm và phân loại thị trường 1. Khái niệm 2. Phân loại 3. Các khái niệm thị trường thường gặp 4. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN