tailieunhanh - CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG

Trên các thị trường CTHH, mọi tác nhân đều được cung cấp đầy đủ các thông tin về các hàng hóa trao đổi cũng như về các khía cạnh khác của thị trường. Vậy đối với các thị trường như dịch vụ y tế, bảo hiểm hay thị trường xe hơi đã qua sử dụng thì tình trạng này như thế nào? | PART II CONTINUED CHƯƠNG 4 THÔNG TIN KHÔNG ĐÓI XỨNG 1. INTRODUCTION 2. ASYMMETRIC INFORMATION IN A PRODUCT MARKET AND IN A FACTOR MARKET 3. APPLICATIONS 4. SOLUTIONS FOR ASYMMETRIC INFORMATION I. INTRODUCTION Thông tin HHCC Thông tin không đối xứng I. INTRODUCTION Thông tin trên các thị trường cạnh tranh Trên các thị trường CTHH mọi tác nhân đều được cung cấp đầy đủ các thông tin về các hàng hóa trao đổi cũng như về các khía cạnh khác của thị trường. Vậy đối với các thị trường như dịch vụ y tế bảo hiểm hay thị trường xe hơi đã qua sử dụng thì tình trạng này như thế nào I. INTRODUCTION Thông tin bất tương xứng Một bác sỹ nắm rõ về các dịch vụ y tế hơn so với những người có nhu cầu về dịch vụ y tế. Một người mua bảo hiểm sẽ biết rõ hơn về các rủi ro hơn so với hãng BH 1 Người chủ của chiếc xe đã qua sử dụng sẽ biết rõ về tình trạng của xe hơn so với người mua tiềm năng Asymmetric Information in Markets Các thị trường có ít nhất một bên nhận không đầy đủ thông tin gọi là các thị trường có thông tin không hoàn hảo Nếu thị trường có thông tin không hoàn hảo mà có một bên được cung cấp thông tin tốt hơn bên kia được gọi là thị trường với thông tin không đối xứng -markets with asymmetric information. Thông tin không đôi xứng Asymmetric Information Thông tin không đối xứng có khi người bán hoặc người mua trên thị trường có một số thông tin mà người kia không có. Thông tin có thể làm cho người bán hoặc người mua giảm bớt cung hoặc cầu đối với hàng hóa trao đổi. Ban đầu người bán có một số thông tin mà người mua không có tức là có hiện tượng thông tin không đối xứng. D-ị biểu thị nhu cầu đối với HH và Q. là mức sản lượng cân bằng. Vậy người mua đòi hỏi thông tin mà anh ta không có và thông tin trở nên đối xứng. Thông tin làm cho người mua giảm bớt nhu cầu đối với HH. Do đó bây giờ D2 là đường cầu mới và Q là mức sản lượng cân bằng. KL Số đơn vị HH được mua bán ít hơn khi có thông tin đối xứng so với trường hợp thông tin không đối xứng 2. Thông tin không đôi xứng trên thị .