tailieunhanh - Romulus Augustus - Hoàng Đế của Đế chế Tây La Mã

Romulus Augustus (khoảng năm 461/463 - sau năm 476, trước năm 488) là vị Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã, trị vì từ ngày 31 tháng 10 năm 475 đến ngày 4 tháng 9 năm 476. Việc ông bị phế truất bởi Odoacer, một thủ lĩnh bộ tộc German, đã đánh dấu sự kết thúc của Đế quốc Tây La Mã, sự sụp đổ của La Mã cổ đại, và bắt đầu của thời Trung cổ ở Tây Âu | Romulus Augustus Romulus Augustus Hoàng Đế của Đế chế Tây La Mã Đồng tiền Tremissis khắc hình Romulus Augustus. Tại vị 31 tháng 10 475 - 4 tháng 9 476 Tiền nhiệm Julius Nepos Kế nhiệm Odoacer Vua Ý Tên đầy đủ Romulus Augustus Thân phụ Mất Orestes Không rõ sau 476 trước 488 Không rõ có thể là Castellum Lucullanum Bản đồ Đế chế Tây La Mã và Đế chế Đông La Mã vào năm 476. Romulus Augustus khoảng năm 461 463 - sau năm 476 trước năm 488 là vị Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã trị vì từ ngày 31 tháng 10 năm 475 đến ngày 4 tháng 9 năm 476. Việc ông bị phế truất bởi Odoacer một thủ lĩnh bộ tộc German đã đánh dấu sự kết thúc của Đế quốc Tây La Mã sự sụp đổ của La Mã cổ đại và bắt đầu của thời Trung cổ ở Tây Âu. Ông cũng được biết đến với biệt danh Romulus Augustulus mặc dù ông đã cai trị chính thức như Romulus Augustus. Hậu tố Ulus- trong tiếng Latin có nghĩa là một thứ gì nhỏ bé vì vậy danh hiệu Augustulus có nghĩa là Augustus Nhỏ . Một số nhà văn Hy Lạp thậm chí còn đi xa như vậy đã đổi sai lạc tên của ông để châm biếm thành Momylos hoặc nỗi ô nhục nhỏ . 1 Các nguồn sử liệu chỉ đưa ra một vài chi tiết về tiểu sử của Romulus. Ông được cha mình là Orestes một magister militum Tổng tư lệnh quân đội đưa lên ngôi sau khi truất phế hoàng đế Julius Nepos. Romulus lúc đó hãy còn là một đứa trẻ đã làm một vị vua bù nhìn cho một thực tế là cha ông trị vì. Chỉ làm vua trong 10 tháng Romulus sau đó đã bị thủ lĩnh bộ tộc German là Odoacer hạ bệ và bị chuyển tới sống ở Lucullanum Castellum tại Campania sau đó ông biến mất khỏi các sử liệu. Mục lục 1 Tiểu sử 2 Sau khi thoái vị o Vị Hoàng đế cuối cùng 3 Chú thích 4 Tài liệu tham khảo 5 Liên kết ngoài Tiểu sử Cha của Romulus Orestes là một công dân Rome khởi đầu từ Pannonia từng đảm nhiệm chức vụ thư ký và nhà ngoại giao cho Attila người Hung sau đó dần dần thăng lên các cấp bậc cao trong quân đội La Mã. 2 Vị hoàng đế tương lai mang tên Romulus sau khi ông ngoại của ông một viên quý tộc đến từ vùng Poetovio ở tỉnh Noricum. Nhiều