tailieunhanh - Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -3

Dân tộc của người có quan hệ Nghề nghiệp của người có quan hệ Chức vụ của cán bộ nhân viên Bộ phận công tác của nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Ngày vào Đảng Ngày vào Đoàn Trình độ văn hoá Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Ngày hợp đồng lao động Ngày vào ngành Hệ đào tạo cán bộ Khen thưởng kỷ luật Hình thức khen thưởng kỷ luật Lý do khen thưởng kỷ luật | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Dân tộc của người có quan hệ Nghề nghiệp của người có quan hệ Chức vụ của cán bộ nhân viên Bộ phận công tác của nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Ngày vào Đảng Ngày vào Đoàn Trình độ văn hoá Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Ngày hợp đồng lao động Ngày vào ngành Hệ đào tạo cán bộ Khen thưởng kỷ luật Hình thức khen thưởng kỷ luật Lý do khen thưởng kỷ luật chức bộ mã cho chương trình a Giới thiệu một số loại mã số thường dùng Có rất nhiều loại mã số khác nhau tuỳ thuộc chương trình sau đây giới thiệu một số bộ mã thông dụng - Mã số tuần tự nguyên tắc thiết kế đơn giản cứ một đối tượng xuất hiện thì sẽ gán cho một tập hợp số nguyên kế tiếp nhau theo thứ tự xuất hiện. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Ưu điểm dễ nhận diện khó lẫn lộn và việc xây dựng có thể tiến hành dễ dàng Nhược điểm không mang ý nghĩa gì tuy nhiên cũng có tính chất gợi nhớ và không cho phép chèn thêm một mã số mới giữa hai mã số cũ - Mã gợi nhớ cho phép sự ghi nhớ dễ dàng và có ý nghĩa bởi chúng mang tính gợi nhớ những đối tượng cần mã hoá. Ưu điểm dễ xây dựng nhận diện Nhược điểm nếu các đối tượng có cùng tên gọi thì dễ lẫn lộn và gây khó khăn trong trường hợp đối tượng mã hoá có sự thay đổi nào đó. - Mã mô tả dùng mô tả những đặc tính của đối tượng. Ưu điểm tính chất đơn giản dễ thể nới rộng được vì khi có những đối tuợng mới được đưa vào thì bao giờ cũng tương ứng những giá trị mới đối với các đặc tính được quan tâm đến. Nhược điểm gặp nhiều rủi ro bởi việc nhận dạng sẽ rắc rối nếu số đặc tính được lựa chọn không cho phép phân biệt hai thực thể trong mọi trường dụng quá thường xuyên những ký tự chữ nên dễ gây ra các vấn đề đối với một số đối tượng - Mã ghép nối được chia ra nhiều vùng mỗi vùng ứng với một đặc tính. Ưu điểm dễ nhận diện khả năng phân tích thống kê và kiểm tra một số đặc tính Nhược điểm cần đến một số lượng lớn ký tự do vậy cần thiết phải lựa chọn những