tailieunhanh - Tại Registry bạn tìm đến địa chỉ theo đường dẫn

Bạn tạo thêm giá trị VVVVPPPP. Tại khung bên phải bạn nhấp phải và chọn New DWORD Value và đặt tên là MaximumTransferLength. | Tại Registry bạn tìm đến địa chỉ theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control usbstor. Bạn tạo thêm giá trị VVVVPPPP. Tại khung bên phải bạn nhấp phải và chọn New DWORD Value và đặt tên là MaximumTransferLength. Sau khi tạo xong bạn nhấp chuột vào MaximumTransferLength và điền giá trị như hình ở dưới Sau bạn khởi động lại máy tính một lần nữa và thử chép dữ liệu vào USB để kiểm tra sự khác biệt. Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh Chú ý là cách này chỉ áp dụng trên Windows 7 Windows Server 2008 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN