tailieunhanh - CHƯƠNG TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Tán sắc ánh sáng. * Sự tán sắc ánh sáng:Tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. * Ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng -Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu gọi là màu đơn màu đơn sắc trong mỗi môi trường có một bước sóng xác định. -Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau vận tốc của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay. | CHƯƠNG TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. Tán sắc ánh sáng. Sự tán sắc ánh sáng Tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. Ảnh sáng đơn sắc ánh sáng trắng -Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu gọi là màu đơn màu đơn sắc trong mỗi môi trường có một bước sóng xác định. -Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau vận tốc của ánh sáng thay đổi bước sóng của ánh sáng thay đổi còn tần số của ánh sáng thì không thay đổi. -Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. -Dải có màu như cầu vồng có có vô số màu nhưng được chia thành 7 màu chính là đỏ cam vàng lục lam chàm tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. -Chiết suất của các chất trong suốt biến thiên theo màu sắc ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím. Ứng dụng của sự tán sắc ánh sáng -Máy quang phổ phân tích một chùm sáng đa sắc do các vật sáng phát ra thành các thành phần đơn sắc. -Hiện tượng cầu vồng xảy ra do sự tán sắc ánh sáng các tia sáng Mặt Trời đã bị khúc xạ và phản xạ trong các giọt nước trước khi tới mắt ta. Phương pháp giải Ảp dụng các công thức của lăng kính Công thức tổng quát sinii n sinri sini2 n sinr2 A ri r2 D ii 12 - A Trường hợp i và A nhỏ i1 nr1 i2 nr2 D n - 1 A Góc lệch cực tiếu A 1 Dmn 2ii - A D . . r2 Dmin d i2 Công thức tính góc lệch cực tiếu sin DmaLÍA 2 A n sin 2 Điều kiện đế có phản xạ toàn phần n1 n2 i igh với sinigh n2 ni Với ánh sáng trắng n. n n. tim A do Am - A - Ado II. Nhiễu xạ ánh sáng - Giao thoa ánh sáng. a. Nhiêu xạ ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch với sự truyền thẳng của ánh sáng khi đi qua lỗ nhỏ hoặc gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. b. Hiện tượng giao thoa ánh sáng -Hai chùm sáng kết hợp là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng tần số và cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian. -Khi hai chùm sáng kết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN