tailieunhanh - Phòng và tìm virut

Tham khảo tài liệu 'phòng và tìm virut', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Phòng và tìm virut Khi virus hoạt động chia làm 2 trường phái một là âm thầm chạy không bộc lộ ra một triệu chứng hay dấu vết nào mang tính đánh cắp thông tin loại khác là chạy cực kì sung sức thực hiện nhiều hành động phá hoại công khai chiếm nhiều tài nguyên của bộ xử lý mang tính phá hoại . Có khi bạn mở Task manager ra thấy CPU usage luôn ở mức trên 90 trong khi máy đang không hoạt động gì cả chạy cực kì chậm. Lý do là vì virus đã giả dạng là một ứng dụng hệ thống của hệ điều hành windows ví dụ như là thì nó giả là svchoost svhost thì nó giả là - một loại back door và lén chạy nền. Lúc này bạn cần phải ra tay tiêu diệt lũ chuột bọ đang hoành hành phá hoại. Các công cụ cần thiết để tiến hành công việc đã có sẵn trong Windows chỉ cần vào start - run - gõ tên ứng dụng đó 1. msconfig Công cụ quản lý các dịch vụ driver ứng dụng tự khởi động 2. cmd Môi trường điều khiển máy tính chế độ dòng lệnh 3. regedit Công cụ chỉnh sửa registry - một cơ sở dữ liệu các cấu hình thông số của windows 4. notepad Trình soạn thảo 5. Quản lý các thông số cấu hình dc thiết lập trong Windows Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 6. taskmgr Task manager công cụ quản lý các tiến trinh đang hoạt động Phòng sâu bệnh Tất nhiên phương pháp đơn giản nhất mà ai cũng biết đó là cài đặt các chương trình antivirus như là Norton McAfee BKAV . và để ở chế độ tự bảo vệ auto protect . Nhưng ở đây chúng ta phòng bằng tay nên sẽ tập trung vào những kĩ năng kinh nghiệm cần có để cảnh giác và đề phòng. Nguyên tắc để lây nhiễm của virus là tự nhân bản và sao chép chính nó thông qua các phương tiện lưu trữ như đĩa cứng flash USB đĩa thông thường chúng sẽ được tự nạp vào hệ điều hành mỗi khi khởi động xong. Như vậy để phòng ngừa thì các bạn cần ngăn cản không cho virus xâm nhập vào bằng cách tăng cường cảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN