tailieunhanh - Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera - 1

PHẦN I : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA I. Qúa trình hình thành của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera : Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên, con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt, về những nhu cầu trong cuộc sống như: ăn, mặc, đi lại. Trong đó, nhu cầu về sinh hoạt cũng không kém phần quan trọng đối với mỗi người. Bắt nguồn từ nhu cầu này Chi nhánh. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http PHẦN I TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA I. Qúa trình hình thành của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nang Viglacera Cuộc sống ngày càng phát triển nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt về những nhu cầu trong cuộc sống như ăn mặc đi lại. Trong đó nhu cầu về sinh hoạt cũng không kém phần quan trọng đối với mỗi người. Bắt nguồn từ nhu cầu này Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nang Viglacera được thành lập xét theo đề nghị của Hội đồng Qủan trị của Tổng công ty Xây dựng Miền trung tại các tờ trình số 2544 TCT-HĐQT ngày 7 12 2000 và đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức lao động. Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nang Viglacera trước đây có tên là Công ty gốm sứ Hải Vân trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Miền Trung sau một thời gian sản xuất đổi lại với tên là Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nang Viglacera là đơn vị thành viên hoạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung có con dấu có tải khoản phù hợp với phương thức hoạch toán. Công ty được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung đã được Bộ trưởng Xây dựng phê chuẩn và theo điều lệ riêng của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Miền Trung phê chuẩn. Sản phẩm chủ yếu của công ty là các loại dụng cụ bằng gốm sứ cho sinh hoạt đa dạng về chủng loại mẫu mã tùy theo nhu cầu của khách hàng như xí bệt chậu rửa tiểu treo chân chậu xí xổm. Gốm sứ VIGLACERA được sản xuất trên dây chuyền tự Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http động với công nghệ tiên tiến. Vật liệu dùng để sản xuất chủ yếu là cao lanh trường thạch đất sét. 2. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy gốm sứ VIGLACERA . Chức năng của nhà máy Sản xuất các loại gốm sứ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người tiêu dùng. . Nhiệm vụ của nhà máy Nhà máy gốm sứ VIGLACERA thực