tailieunhanh - Philippos V

Ảnh trên đồng tiền của Philippos V của Macedonia. Bảo tàng Anh quốc. Philippos V (tiếng Hy Lạp: Φίλιππος Ε΄) (238 TCN - 179 TCN) là một vị vua của Macedonia từ năm 221 tới năm 179 TCN. Triều đại của Philippos được đánh dấu bằng cuộc chiến kéo dài với thế lực đang nổi lên là La Mã.[1][2][3] | Philippos V Basileos của Macedonia Tetradrachm of Philip V of Macedon. Tại vị 221 TCN- 179 TCN Tiền nhiệm Antigonus III Doson Kế nhiệm Perseus Perseus H Apame IV Demetrius Philippus Thân phụ Thân mẫu Demetrius II Aetolicus Phthia 3 Anh trên đồng tiền của Philippos V của Macedonia. Bảo tàng Anh quốc. Philippos V tiếng Hy Lạp ỈẰinnoq E 238 TCN - 179 TCN là một vị vua của Macedonia từ năm 221 tới năm 179 TCN. Triều đại của Philippos được đánh dấu bằng cuộc chiến kéo dài với thế lực đang nổi lên là La Mã. 1 2 3 Mục lục 1 Thời niên thiếu 2 Cuộc chiến tranh đồng minh 3 Cuộc chiến tranh Macedonia lần thứ nhất 4 Sự mở rộng ở Aegean 5 Cuộc chiến tranh Macedonia lần thứ hai 6 Liên minh với La Mã 7 Những năm cuối cuộc đời 8 Chú thích 9 Tham khảo 10 Liên kết ngoài Thời niên thiếu Philippos V của Macedonia là con trai của Demetrios II và Chryseis. Khi Philippos lên 9 tuổi thì vua cha qua đời 229 TCN . 4 Chú của ông Antigonus Doson quản lý toàn bộ vương quốc như một người giám hộ cho đến khi mất vào năm 221 TCN khi Philippos được 17 .