tailieunhanh - Kiếm bộn từ nền kinh tế ngày tận thế

Rất nhiều dự đoán và lời tiên tri liên quan tới các sự kiện khải huyền khiến mọi người sợ hãi, ngạc nhiên thậm chí là thích thú trong nhiều năm. Những sự kiện ngày tận thế này đã mang lại cơ hội kiếm lợi không nhỏ cho những doanh nghiệp chuyên phục vụ cho những người luôn muốn được chuẩn bị cho các sự kiện thảm họa. | Kiếm bộn từ nền kinh tế ngày tận thế Rất nhiều dự đoán và lời tiên tri liên quan tới các sự kiện khải huyền khiến mọi người sợ hãi ngạc nhiên thậm chí là thích thú trong nhiều năm. Những sự kiện ngày tận thế này đã mang lại cơ hội kiếm lợi không nhỏ cho những doanh nghiệp chuyên phục vụ cho những người luôn muốn được chuẩn bị cho các sự kiện thảm họa. Nền kinh tế ngày tận thế bùng nổ Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu các mối đe dọa khủng bố các cơn bão các trận động đất và cái gọi là ngày tận thế của người Maya vào ngày 21 12 thì sự diệt vong của thế giới đã tồn tại trong tâm trí nhiều người. Rất nhiều dự đoán và lời tiên tri liên quan tới các sự kiện khải huyền khiến mọi người sợ hãi ngạc nhiên thậm chí là thích thú trong nhiều năm. Những sự kiện ngày tận thế này đã mang lại cơ hội kiếm lợi không nhỏ cho những doanh nghiệp chuyên phục vụ cho những người luôn muốn được chuẩn bị cho các sự kiện thảm họa. Những người này được gọi là người chuẩn bị một thuật ngữ phổ biến tại Mỹ hiện nay tiêu hàng nghìn USD nhằm mục đích tồn tại được trong các tình huống thảm họa cho những loại vật dụng phục vụ sự tồn tại. Các công ty nắm lấy cơ hội kinh doanh từ ngày tận thế bán những sản phẩm gồm nước lương thực điện chỗ trú ẩn mặt nạn phòng hơi độc các nhà sản xuất súng và những tiện nghi khác là những người kiếm bộn nhất từ nền kinh tế ngày tận thế hiện nay. Theo Vic Rantala chủ sở hữu Safecastle chuyên cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho thị trường này đã hơn 10 năm khách hàng của công ty rất đa dạng thuộc đủ loại thu nhập và ngành nghề Bác sĩ luật sư đến chủ doanh nghiệp. Phil Burns chủ mạng lưới Những người chuẩn bị Mỹ nói Những người chuẩn bị không điên hơn so với những người mua bảo hiểm nhà. Nghiêm túc mà nói tại sao tất cả mọi người đều mua bảo hiểm nhà Đó là vì nếu một cái gì đó thảm họa xảy ra với nhà của bạn bạn có thể có tiền để mua một ngôi nhà mới - và không bị vô gia cư. Việc chuẩn bị về cơ bản tương tự vậy - chúng tôi đào tạo bản thân và mua những vật dụng