tailieunhanh - Kinh tế công cộng - NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP

Ngoại ứng - Externalities xuất hiện khi hành động của người này làm cho tình trạng của người khác trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn mà người làm hành động đó không phải bồi thường hoặc thu lợi nhuận. Đây là một dạng thất bại của thị trường, chính phủ cần có các biện pháp can thiệp phù hợp để làm gia tăng phúc lợi, giảm bớt thiệt hại. | Part II continued Chapter 2 NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP Externalities Problems and Solutions 1. Introduction Ngoại ứng - Externalities xuất hiện khi hành động của người này làm cho tình trạng của người khác trở nên tôt hơn hoặc tôi tệ hơn mà người làm hành động đó không phải bôi thường hoặc thu lợi nhuận. Đây là một dạng thất bại của thị trường chính phủ cân có các biện pháp can thiệp phù hợp đê làm gia tăng phúc lợi giảm bớt thiệt hại. Introduction Ngoại ứng có thê là tích cực hoặc tiêu cực Hiệu ứng nhà kính mưa axit ô nhiêm môi trường tiêng nhạc quá to tiêng gà của hàng xóm gáy không đúng lúc là ngoại ứng tiêu cực Nghiên cứu và phát triên cải tạo vệ sinh những câu hỏi hay trên lớp là ngoại ứng tích cực Introduction Ví dụ vê sự nóng lên của trái đất một ngoại ứng tiêu cực. Nhiêu nhà khoa học cho là xu hướng này gây ra bởi họat động của con người nhất là do việc khai thác các mỏ nhiên liệu. Các nhiên liệu này như than đá dâu mỏ khí thiên nhiên tạo ra cacbon dioxit giữ lại nhiệt lượng của mặt trời làm nóng lên bâu khí quyên. Hình 1 chỉ ra xu hướng nóng lên của trái đất trong thê kỷ qua. Global Average Temperature Over Time Figure 1 This table shows the global temperature during the 20th century. 1 Introduction Về tông thê việc nóng lên của trái đât có những tác động xâu tới xã hội nhưng hậu quả lại không phải lúc nào cũng như nhau. Tại nhiều vùng đât của Hoa Kỳ và một số nước xứ lạnh nhiệt độ nóng lên sẽ cải thiện chât lượng cuộc sống và năng suât lao động trong nông nghiệp. Nhưng tại Hà Lan hoặc Bangladesh thậm chí tại Việt nam nhiều vùng đât sẽ chịu cảnh ngập lụt do nước biên dâng lên. Trong trường hợp này ngoại ứng tiêu cực là chủ yêu. 2. LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI ỨNG Ngoại ứng có thê là tích cực hoặc tiêu cực và chúng cũng có thê sinh ra bởi phía cung ngoại ứng SX- production externalities hoặc từ phía câu ngoại ứngTD-consumption externalities . Ngoại ứng tiều cực do SX là khi việc SX của một hãng làm thiệt hại đên người khác mà hãng đó không phải bôi thường. Ngoại ứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN