tailieunhanh - Hoàn thiện công tác giao nhận hàng Cà phê xuất khẩu đường biển tai Cty INTIMEX - 3

Dựa vào số liệu tại Bảng ta thấy: Đội ngũ lao động của công ty không ngừng tăng lên qua các năm về số lượng và chất lượng. Trình độ đại học cao đẳng qua các năm đều tăng, với tốc độ tăng năm 2008 so với năm 2007 đạt tới 93,33%, điều này chứng tỏ công ty rất quan đến bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, và chú trọng tuyển chọn những người có trình, được đào tạo bài bản. Do đặc tính kinh doanh chủ yếu là giao nhận vận chuyển hàng hoá,. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Dựa vào số liệu tại Bảng ta thấy Đội ngũ lao động của công ty không ngừng tăng lên qua các năm về số lượng và chất lượng. Trình độ đại học cao đẳng qua các năm đều tăng với tốc độ tăng năm 2008 so với năm 2007 đạt tới 93 33 điều này chứng tỏ công ty rất quan đến bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và chú trọng tuyển chọn những người có trình được đào tạo bài bản. Do đặc tính kinh doanh chủ yếu là giao nhận vận chuyển hàng hoá cho nên số lao động nam chiếm nhiều hơn 2008 tăng so với năm 2007 là 24 người với tốc độ tăng 1 93 .Tuy nhiên đây là tỷ lệ tăng thấp vì công ty đã đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra Công ty còn sử dụng đội ngũ lao động theo hợp đồng ngắn hạn nhằm phục vụ những công việc có tính chất mùa vụ như bốc vác phục vụ xếp dỡ hàng hoá giao nhận XNK. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp thì phải đảm bảo có được một đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao. Do đó công ty luôn tìm hướng khắc phục bằng cách đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ quản lí tăng cường năng lực kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV tao cha ic caic cuẳũc thi tay nghãở cho cẳng nhán. Ở công ty hiện nay có hai hình thức đào tạo Đào tạo tại chỗ Do công ty thường liên hệ với các trung tâm dạy nghề mở lớp đào tạo tại công ty thường đào tạo cho nhân viên học việc. Công ty gọi đây là đào tạo ban đầu quá trình đào tạo này thường kéo dài 2-3 tháng. Sau đó công ty sẽ tiến hành thi tuyển để chọn những ai có tay nghề vững vàng vào làm nhân viên chính thức. Ngoài ra trong đào tạo tại chỗ còn có đào tạo nâng cao cho các trưởng ngành hàng tổ trưởng . nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Đào tạo bên ngoài Công ty thường gửi các CBCNV của mình đi học ở các trung tâm dạy nghề bên ngoài. Thường thì các công ty hay cử nhân viên của mình đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ do Công ty Intimex tổ chức. Mục .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN