tailieunhanh - Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người tại Cty phát triển nhà Đà Nẵng - 4

Trong thời gian qua Công ty tập trung xây dựng và quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy Công ty đã tăng cường nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế tại các phòng, ban, cũng như các trung tâm, các xí nghiệp trong Công ty cụ thể, năm 2003 phòng kinh tăng 0,6 % so với năm 2002 về số lương người lao động đưa con số từ 8 người lên 12 người tượng tự phòng kế hoạch đầu. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Trong thời gian qua Công ty tập trung xây dựng và quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nằng. Chính vì vậy Công ty đã tăng cường nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế tại các phòng ban cũng như các trung tâm các xí nghiệp trong Công ty cụ thể năm 2003 phòng kinh tăng 0 6 so với năm 2002 về số lương người lao động đưa con số từ 8 người lên 12 người tượng tự phòng kế hoạch đầu tư tăng thêm 3 nhân viên Bảng Nhu cầu nhân viên qua các năm Chỉ tiêu 2000 2001 2202 2003 Tổng số lao động bình quân 816 908 1016 1150 Tổng quỹ lương triệu đồng 836 1063 3675 4250 Thu nhập bình quân 664 891 1025 1100 Nhu cầu lao động bình quân so với số công nhân chính thức của Công ty có sự chênh lệch rất lớn gấp 4-5 lần. Điều này cũng dễ hiểu vì Công ty đang làm rất nhiều dự án quy hoạch khu dân cư. Nhưng nó tạo ra khó khăn cho Công ty là không chủ động về nguồn lao động. Tuy vậy chính điều này nó đã tiết kiệm rất lớn chi phí cho Công ty vì công việc xây dựng mang tính chất mùa vụ. Đồng thời với việc tăng thêm số lương công nhân viên thì Công ty cũng đặt biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ của người lao động. Số cán bộ công nhân viên có trình độ cử nhân kinh tế và kỹ sư chiếm tới 38 21 trên tổng số cán bộ công nhân viên đây là một con số khá cao. Đặc biệt số nhân viên có trình độ trung cấp chiếm gần 50 trên tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty điều này là phù hợp vì lĩnh vực hoạt động của Công ty đòi hỏi cần nhiều công nhân lao đông trực tiếp ở các công trình. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Bảng Trình độ Số lượng Cử nhân kimh tế 41 -Kế toán tài chính 13 -Quản trị kinh doanh 27 -Thạc sỹ kinh tế 1 -Kỹ sư 40 -Kỹ sư thuỷ lợi 6 -Kỹ sư XD DDCN 19 -Kỹ sư cơ khí 5 -Kỹ sư điện 3 -Kỹ sư khác 7 2. Chính sách tuyên dụng và đào tạo . Tuyển dụng Tuyển chọn nhân viên là công tác nhân sự .