tailieunhanh - Hoàn thiện công tác giao nhận hàng Cà phê xuất khẩu đường biển tai Cty INTIMEX - 2

chứng nhận số lượng: Là giấy chứng nhận số lượng mà người bán giao cho người mua ,có thể do công ty giám định cấp ,hoặc do xí nghiệp sản xuất hàng lập và được công ty giám định hay hải quan xác nhận ,được dùng trong mua bán bách hóa ,hoặc loại hàng cần biết số lượng hơn trọng lượng như : bút máy ,thuốc lá điếu , bàn ghế Nếu hàng gồm nhiều chi tiết phức tạp như phụ tùng máy móc ,dụng cụ cắt gọt ,thường dùng bảng kê chi tiết trong bộ chứng từ thanh. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http . Giấy chứng nhận số lượng Là giấy chứng nhận số lượng mà người bán giao cho người mua có thể do công ty giám định cấp hoặc do xí nghiệp sản xuất hàng lập và được công ty giám định hay hải quan xác nhận được dùng trong mua bán bách hóa hoặc loại hàng cần biết số lượng hơn trọng lượng như bút máy thuốc lá điếu bàn ghế . Nếu hàng gồm nhiều chi tiết phức tạp như phụ tùng máy móc dụng cụ cắt gọt thường dùng bảng kê chi tiết trong bộ chứng từ thanh toán nhưng khi hàng thanh toán là loại động nhất sẽ dụng Giấy chứng nhận số lượng . Giấy chứng nhận trọng lượng Là chứng từ xác nhận trọng lượng hàng do hải quan hoặc công ty giám định hàng cấp tùy theo qui định của hợp đồng Nếu hàng có khối lượng lớn như than ngũ cốc. đây sẽ là một căn cứ để người mua đối chiếu giữa hàng nghười bán đã gởi với hàng thực nhận của từng mặt hàng cụ thể từ hải quan Chứng từ hải quan là những chứng từ mà theo chế độ hải quan người chủ hàng phải xuất trình cho cơ quan hải quan khi hàng hóa qua biên giới quốc gia. . Tờ khai hải quan Là khai báo của chủ hàng cho cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng điều lệ hải quan Việt Nam tờ khai hải quan phải được nộp cho cơ quan hải quan ngay khi hàng hóa đến cửa khẩu tờ khai hải quan phải được đính kèm Giấy phép xuất nhập khẩu bảng kê chi tiết và vận đơn. . Giấy phép xuất nhập khẩu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Là chứng từ do Bộ thương mại cấp cho phép chủ hàng được phép xuất hay nhập khẩu một hoặc một số lô hàng nhất định có cùng tên hàng từ một nước nhất định qua một cửa khẩu nhất định trong một thời gian nhất định. . Các Giấy chứng nhận kiếm dịch và Giấy chứng nhận vệ sinh Là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp cho chủ hàng để xác nhận hàng hóa đã được an toàn về mặt dịch bệnh sâu hại nấm độc. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Là giấy chứng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN