tailieunhanh - Mạng tự phòng vệ

Nhiều hệ thống bảo vệ bao gồm tập hợp các giải pháp cho từng điểm bảo mật riêng lẻ, mỗi điểm tập trung vào bảo vệ một vấn đề. Nhưng hiếm khi các điểm đó phối hợp với nhau và hầu như tất cả đều làm việc với một giả định tương đối đơn giản. Thực tế ngày nay không như vậy, hầu hết các giải pháp bảo mật không có đủ khả năng để bao bọc hết tất cả các điểm truy cập vào hệ thống mạng. Mạng thông tin thông minh Trước tình hình này, một công nghệ mới đã. | Mạng tự phòng vệ Nhiều hệ thống bảo vệ bao gồm tập hợp các giải pháp cho từng điểm bảo mật riêng lẻ mỗi điểm tập trung vào bảo vệ một vấn đề. Nhưng hiếm khi các điểm đó phối hợp với nhau và hầu như tất cả đều làm việc với một giả định tương đối đơn giản. Thực tế ngày nay không như vậy hầu hết các giải pháp bảo mật không có đủ khả năng để bao bọc hết tất cả các điểm truy cập vào hệ thống mạng. Mạng thông tin thông minh Trước tình hình này một công nghệ mới đã xuất hiện và điều quan trọng là cần một cách tiếp cận mới để đối mặt với các mối đe dọa. Giống như một cơ thể sống tổ chức không phải là một hệ thống đóng kín. Cơ thể sống cần giao tiếp thường xuyên một cách thông minh với môi trường xung quanh và thay đổi để thích nghi. Muốn loại trừ các mối đe dọa từ bên ngoài và cả bên trong cơ thể sống cần phải trang bị một hệ thống phòng vệ thông minh nhiều lớp và tích hợp chặt chẽ với các bộ phận sinh học khác trong cơ thể. Thậm chí trong trường hợp bị xâm nhập qua lớp bảo vệ vòng ngoài thì hệ thống vẫn có thể đối phó trong khi tiếp tục vận hành hoàn toàn bình thường. Trước đây nhà quản trị thường tập trung vào việc dựng các bức tường lửa tạo mạng riêng ảo VPN và các thiết bị khác để giữ cho mạng khỏi bị xâm nhập từ ngoài vào. Nhưng thực tế các hệ thống mạng của tổ chức phòng vệ hiện nay lại là một phần tích hợp liên thông với một loạt hệ thống mạng đối tác khác. Điều này làm cho cách tiếp cận kiểu ngăn cấm trở nên không khả thi vì rất nhiều thành phần ngoài hệ thống cần phải được di chuyển ra vào mạng của tổ chức. Hơn nữa mạng không chỉ liên quan đến các dòng dữ liệu đơn giản mà trở thành nơi xử lý các tác vụ phức tạp để bảo đảm vận hành được các chức năng hàng ngày của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho mạng thông tin thông minh The Intelligent Information Network đòi hỏi cách nhìn mới về bảo mật cho phép nó nhận dạng phản ứng lại và thích nghi với các mối đe dọa một cách tự động trong khi không hề làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Công ty Cisco Systems đã nhận ra cách