tailieunhanh - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 53 ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG

Giáo Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa ,học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác - Trò Chơi: "Hoàng Anh – Hoàng Yến" , ngày tháng năm 200 triển | Giáo án thê dục lớp 3 - BÀI 53 ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỀN CHUNG Thứ ngày I MỤC TIÊU - Ôn bài thê dục phát triên chung 8 động tác với hoa học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác tháng năm 200 . II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN Sân trường Còi Dụng cụ hoa - Trò Chơi Hoàng Anh -Hoàng Yến học sinh chơilcách tương đối chủ động NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL VĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 1-2 4 hàng dọc - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 1-2 vòng tròn động - Đứng tại chỗ khởi động các khớp - Bật nhảy tại chỗ Trò chơi 1-2 5-8lần SGV 132 hình 66 Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra véc 2. Bài mới - Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa - GV chỉ huy lần 3-4 để cán sự hô nhịp 12- 14 4hàng ngang 2-4lần mỗi lần 2x8 nhịp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.