tailieunhanh - ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ V-1999 Khối A

Yêu cầu: 1. Mỗi thí sinh tự tạo một thư mục có tên A1999 trên ổ đĩa cứng hiện hành để ghi kết quả bài làm. 2. Kết quả của mỗi bài thi cần được ghi trong 1 tệp có tên tương ứng là BAI1, BAI2, BAI3 và BAI4, phần mở rộng do hệ thống tự đặt. Các tệp này được đặt trong thư mục A1999. 3. Trong quá trình làm bài, thí sinh cần thường xuyên ghi kết quả đang làm vào tệp để tránh sự cố kỹ thuật có thể làm mất hoặc sai lệch nội dung. | ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ V-1999 Khối A - Thời gian 120 phút Yêu cầu 1. Mỗi thí sinh tự tạo một thư mục có tên A1999 trên ổ đĩa cứng hiện hành để ghi kết quả bài làm. 2. Kết quả của mỗi bài thi cần được ghi trong 1 tệp có tên tương ứng là BAI1 BAI2 BAI3 và BAI4 phần mở rộng do hệ thống tự đặt. Các tệp này được đặt trong thư mục A1999. 3. Trong quá trình làm bài thí sinh cần thường xuyên ghi kết quả đang làm vào tệp để tránh sự cố kỹ thuật có thể làm mất hoặc sai lệch nội dung làm bài. 4. Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc khó khăn trong việc ghi lưu kết quả thí sinh cần yêu cầu các cán bộ kỹ thuật trợ giúp. BÀI 1 Hệ điều hành MS DOS Trên một máy tính có ổ đĩa A và các thư mục có cấu trúc như hình 1. Trong các thư mục AA AB và AC chỉ chứa các tệp chứ không chứa thư mục con nào khác. Em hãy dùng hệ soạn thảo văn bản có sẵn trên máy để viết dãy lệnh MS-DOS tổ chức lại cấu trúc các thư mục như hình 2 sao cho các tệp trong mỗi thư mục vẫn được giữ nguyên. Dãy lệnh này được ghi trong tệp văn bản có tên BAI1. A Hình 1 Hình 2 BÀI 2. Soạn thảo văn bản Hãy dùng hệ doạn thảo văn bản có sẵn trên máy để viết lại một đoạn thơ ít nhất 4 dòng nhiều nhất 10 dòng về chủ đề trung thu hoặc quê hương và ghi lại trong tệp văn bản có tên BAI2. Em cố gắng trình bày sao cho đẹp. BÀI 3. Vẽhình Dùng 1 phần mềm đồ hoạ có sẵn trên máy tính vẽ bức tranh theo chủ đề Chúng em vui đón Trung thu và ghi trong tệp đồ hoạ có tên BAI3. BÀI 4. Trò chơi cùng nhau qua cầu Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá 2 người và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh chậm khác nhau qua cầu với thời gia tương ứng là 10 phút 5 phút 2 phút và 1 phút. Vì chỉ có 1 đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn trở về cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách đi. Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu mất 10 phút. Người 5 phút cầm đèn quoay về mất 5 phút. Người 5 phút

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.