tailieunhanh - "Từ Hoa tiên kí" tới "Hoa tiên truyện"

Còn Hoa tiên truyện thì viết: Xiết bao phận mỏng như tờ Nợ bình sinh nỗi tóc tơ chưa đền Đêm đêm vùng nguyệt hoa đèn Mai gày guộc vóc, liễu đen đủi gầy Bể sầu càng vợi càng đầy Đã đường kia lại nối này mới ghê Hoa tiên truyện lại chú ý miêu tả cảnh hơn Hoa tiên ký. | Từ Hoa tiên kí tới Hoa tiên truyện Còn Hoa tiên truyện thì viết Xiết bao phận mỏng như tờ Nợ bình sinh nỗi tóc tơ chưa đền Đêm đêm vùng nguyệt hoa đèn Mai gày guộc vóc liễu đen đủi gầy Bể sầu càng vợi càng đầy Đã đường kia lại nối này mới ghê Hoa tiên truyện lại chú ý miêu tả cảnh hơn Hoa tiên ký. Do đó tăng thêm cảm xúc thẩm mỹ của tác phẩm và bộc lộ rõ tài năng của tác giả. Như nói về tâm trạng của Dao Tiên khi lên kinh Hoa tiên ký chỉ viết Hữu dã tâm thần quan cảnh sắc Đa sầu đa bệnh tại thuyền tâm. Cũng có tâm thần nhìn cảnh sắc Chất chồng sầu muộn ở trong thuyền - Nghe cha được bổ nhiệm . Còn Hoa tiên truyện lại điểm xuyết bằng cảnh Tiêu Tương bát cảnh trên đường đi Giang sơn tám bức sầu treo Cảnh mai dễ chạnh sắc chiều như xui Kìa đâu cát phẳng một doi Mắy chòm lích chích loi thoi trận nhàn Kìa đâu mây tận chân ngàn Đỉnh đèo xơ xác hợp tan chợ chiều Kìa đâu viễn phố đìu hiu Lưng trời rút thẳng con lèo ra khơi Kìa đâu sông rộng sóng dồi Ngư thôn mấy nóc mặt trời tà dương Kìa đâu nghi ngút khói sương Vẳng nghe chuông sớm còn vương trên lầu Kìa đâu nước lạnh trời thu Động Đình phẳng lặng mặt hồ trăng in Kìa đâu ban tối đỗ thuyền Bạc bay hoa tuyết giang thiên một màu Kìa đâu trúc lệ nhuốm thâu Tiêu Tương rả rích mưa mau canh chầy Hoa tiên truyện còn thay đổi đối tượng miêu tả nhằm tăng cường cảm xúc thẩm mỹ cho tác phẩm. Trong hồi Đôi phượng đoàn viên Hoa tiên ký chú trọng miêu tả cuộc sống phúc lộc Nhị thập nha hoàn cân bối hậu Nhân nhân kiều diễm trước la y. Trầm hương tản cái anh hùng nữ Kỷ thập gia nhân bối hậu tùy. Ngự phủ kim qua phân lưỡng tiện

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.