tailieunhanh - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI : 54 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH –HOÀNG YẾN”

Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa: Y/c thuộc bài và thực hiện được động Tác chính xác - Trò Chơi"-Hoàng Anh – Hoàng Yến" học sinh chơi tương đối chủ động nhanh nhẹn II. | TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 54 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ - TRÒ CHƠI HOÀNG ANH -HOÀNG YẾN I MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn bài thể dục phát triển PHƯƠNG TIÊN chung với hoa Y c thuộc bài Sân trường và thực hiện được động Tác Còi chính xác bônghoa - Trò Chơi -Hoàng Anh -Hoàng Yến học sinh chơi tương đối chủ động nhanh nhẹn GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL VĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV phổ biến nội dung 1-2 4 hàng dọc yêu cầu giờ học - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 Khởi động Đứng tại chỗ khởi động các khớp Trò chơi Làm theo 1-2 1 vòng tròn GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng hiệu lệnh Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ On 2 4-8học sinh bài thể dục 2. Bài mới 12- - Ôn bài thể dục phát triển 14 4hàng ngang chung với hoa - Cả lớp ôn bài thể dục 8 động tác 2-3 lần tập liên hoàn 2x8 nhịp - Cán sự điều khiển - GV đi nhắc nhở sửa sai cho học sinh sau đó cả lớp biểu diễn bài thể dục một lần mỗi động tác 3x8 nhịp - Học sinh tập đúng theo 7-8 GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.