tailieunhanh - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 55 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CƠ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

Nội Dung Biện Pháp Giảng ĐL Dạy Phần mở đầu: 1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động : - Chạy chậm trên địa hình tự 1-2' Vòng tròn 1-2' VĐ Phương Pháp Tổ Chức. | Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 55 ÔN BÀI THỀ DỤC VỚI HOA HOẶC CƠ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động - Chạy chậm trên địa hình tự 1-2 1-2 Vòng tròn nhiên Trò chơi Bịt mắt bắt dê Hình 67 3 Xem SGK 135 Thi Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Ôn bài TD phát triển chung với hoa - Lớp triển khai đội hình đồng diễn Tập bài TD phát triển chung. - Thực hiện liên hoàn 8 động tác - Cho tổ tập riêng- GV đến nhắc nhở - Cho một tổ thực hiện tốt lên 10- 12 4 hàng dọc Theo nhạc hoặc trống 2-3 lần mỗi động tác 3x8 nhịp Đội hình hàng ngang biểu diễn để cả lớp xem và 2-4 1tổ 4 tổ nhận xét. chơi Hoàng Anh - Hoàng Yến Có thể thay trò chơi HS ưa thích 7-8 Hàng ngang Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh Đi lại hít thở sâu Dang tay hít vào buông tay thở ra 2. Nhận xét - Dặn dò - Hệ thống bài - nhận xét - Dặn dò Ôn bài TD phát triển chung 1-2 2 Vòng tròn quanh sân trường 4 hàng dọc Nhảy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.