tailieunhanh - Tài liệu tham khảo: Thư tịch chữ Hán tại Nhật Bản

Trước thế kỷ thứ IX, về phương diện ngôn ngữ, Nhật Bản vẫn ở trong tình trạng “ngôn văn phân ly” (tiếng nói và chữ viết chưa thống nhất với nhau). Nghĩa là ở thời đó, người Nhật Bản vẫn nói ngôn ngữ cổ xưa bản địa, nhưng họ chưa có một hệ thống ngôn ngữ riêng để ghi lại tiếng nói của mình. | Thư tịch chữ Hán tại Nhật Bản Trước thế kỷ thứ IX về phương diện ngôn ngữ Nhật Bản vẫn ở trong tình trạng ngôn văn phân ly tiếng nói và chữ viết chưa thống nhất với nhau . Nghĩa là ở thời đó người Nhật Bản vẫn nói ngôn ngữ cổ xưa bản địa nhưng họ chưa có một hệ thống ngôn ngữ riêng để ghi lại tiếng nói của mình. Vào khoảng thế kỷ thứ IV TCN có một số cư dân Trung Quốc xuyên qua bán đảo Triều Tiên và Đông hải di cư đến Nhật Bản. Trong lịch sử nhân loại học Nhật Bản người ta gọi người Trung Quốc di cư đến Nhật Bản trong khoảng thời gian bảy tám trăm năm từ thế kỷ thứ IV TCN đến thế kỷ thứ III là Tần Hán độ lai nhân gọi tắt là Người Tần Hán còn những lưu dân Trung Quốc di cư đến Nhật Bản trong giai đoạn từ sau thế kỷ thứ III là Tân Hán nhân người Hán mới . Người Tần Hán và Người Hán mới chính là một bộ phận tổ tiên của dân tộc Nhật Bản ngày nay. Khi người Hoa di cư đến đảo quốc Nhật Bản họ mang theo mình cả những kỹ thuật sản xuất và Hán tự Hán văn sang xứ sở hoa anh đào. Do sự xuất hiện của một số lượng khá đông đảo những người Tần Hán và người Hán mới như vậy cho nên ở Nhật Bản đã hình thành lớp người sử dụng chữ Hán và sáng tác bằng Hán văn. Có thể nói rằng lớp người này là giai tầng trí thức sớm nhất của dân tộc Nhật. Ngôn ngữ mà người Nhật cổ sử dụng vẫn là tiếng Nhật nhưng đã được ghi lại bằng chữ Hán. Chính vì vậy những thư tịch đầu tiên của Nhật Bản cũng đều được viết bằng Hán tự. Tài liệu cổ xưa nhất mà người Nhật Bản hiện còn lưu giữ được là Uy quốc vương Vũ trí Tống Thiệu đế biểu. Đây là quốc thư của quốc vương Nhật Bản đương thời gởi cho Tống Thuận đế của Trung Quốc thời Nam Triều thế kỷ V nói về tình hình chính trị và quân sự Nhật Bản lúc đó. Bức thư này được viết bằng Hán văn và sử dụng thể biền ngẫu của Trung Quốc. Vì vậy trong lịch sử phát triển văn hoá Nhật Bản trước khi người Nhật sáng tạo ra chữ viết riêng thì ở nước Nhật đã hình thành một hệ thống văn hoá thư tịch bằng chữ Hán và người Nhật gọi đó là hệ thống văn học Hán . Ví dụ bộ tuyển tập văn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.