tailieunhanh - Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 1

A. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: Bao gồm các phần sau: Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay: + Microsoft Internet Information Server + Apache Web Server Trình bày về đặc điểm về khả năng, cài đặt, vận hành, hỗ trợ các ứng dụng Web và so sánh các điểm mạnh, yếu, các ưu nhược điểm giữa chúng. Tìm hiểu về hệ thống mailing list: Tìm hiểu về các nghi thức truyền nhận mail cơ bản như SMTP và POP3. Tìm hiểu cách vận hành và cài đặt của các hệ thống mail trên các hệ điều. | A. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI Bao gồm các phần sau Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay Microsoft Internet Information Server Apache Web Server Trình bày về đặc điểm về khả năng cài đặt vận hành hỗ trợ các ứng dụng Web và so sánh các điểm mạnh yếu các ưu nhược điểm giữa chúng. Tìm hiểu về hệ thống mailing list Tìm hiểu về các nghi thức truyền nhận mail cơ bản như SMTP và POP3. Tìm hiểu cách vận hành và cài đặt của các hệ thống mail trên các hệ điều hành thông dụng Internet Mail. Linux Mail. B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG I TÌM HIỂU VỀ CÁC WEB SERVER THÔNG DỤNG I. GIỚI THIỆU VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS NT 1. Thếâ nào là một hệ điều hành mạng Mạng bao gồm các tài nguyên máy trạm máy in. và các thiết bị truyền thông router bridge . Với việc ghép nối các máy tính thành mạng thì cần thiết phải có một hệ thống phần mềm có chức năng quản lý tài nguyên tính toán và xử lý truy cập một cách thống nhất trên mạng hệ như vậy được gọi là hệ điều hành mạng. Mỗi tài nguyên của mạng như file đĩa thiết bị ngoại vi được quản lý bởi một tiến trình nhất định và hệ điều hành mạng điều khiển sự tương tác giữa các tiến trình và truy cập đến các tiến trình đó. Quản lý các tài nguyên tập tin ở xa nạp và chạy các App dùng chung I O với các thiết bị mạng dùng chung chỉ cấp phát CPU trong tiến trình NOS. Căn cứ vào việc truy cập tài nguyên trên mạng mà người ta chia thực thể trong mạng thành hai loại chủ và khách trong đó máy khách Client truy cập được vào tài nguyên của mình nhưng không chia xẻ tài nguyên của nó với mạng còn máy chủ Server là máy tính nằm trên mạng và chia xẻ tài nguyên của nó với người dùng mạng. Hiện nay các hệ điều hành mạng thường được chia làm hai loại là hệ điều hành mạng ngang hàng và hệ điều hành mạng phân biệt clent server . Với hệ điều hành mạng ngang hàng mỗi máy tính trên mạng vừa có thể đóng vai trò chủ lẫn khách tức là chúng có thể sử dụng tài nguyên của mạng lẫn chia xẻ tài nguyên của nó cho mạng. Ví dụ Lantastic của Artisoft Netware của Novell Windows for Workgroup .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.