tailieunhanh - Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 1

Tài liệu " Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu " trình bày từng bước về việc nâng cấp BIOS, RAM, CPU, monitor, motherboard. Tài liệu còn trình bày những hướng dẫn cơ bản về xử lý sự cố hệ thống điện, board hệ thống, và 1 số website của các nhà sản xuất để bạn đọc tham khảo | LÊ TRƯỜNG AN Tự học nâng cấp máy tinh chn ngúữi mõi hắt đầu - Nâng cấp BIOS - Nâng cấp motherboard - Nâng cấp RAM - Monitor dĩa cứng và đĩa mềm. Tự HỌC NÂNG CẤP MÁY TÍNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU LÊ TRƯỜNG AN Tự học cho người moi bắt đẩu Nâng cấp BIOS Nâng cấp motherboard Nâng cấp RAM Monitor đĩa cứng và đĩa mềm NHÀ XUẤT BẢN THỐNG .