tailieunhanh - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 59 THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

/Mục tiêu : - Bằng hình ảnh cụ thể cho Hs bước đước đầu nắm được dấu hiệu nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. - Nằm được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. | r r 1 11 tr m Ấ À Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 59 . Bài 3 THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I Mục tiêu - Bằng hình ảnh cụ thể cho Hs bước đước đầu nắm được dấu hiệu nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. - Nằm được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. - Biết vận dụng công thức vào tính toán. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bìa cứng hình chữ nhật bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình chữ nhật. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi bài tập trên. Cho hình hộp chữ nhật B C D có cạnh AB song song với mặt phẳng A B C D a Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng A B C D . b Cạnh CD song song với mặt phẳng nào của hình chữ nhật

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.