tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng Android

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng android', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dẫn lập trình CO bẩn với Android Part 1 Bài này sẽ hướng dẫn cặn kẽ mọi người cách sử dụng Android trong Eclipse hi vọng giúp những người mới chập chững bước vào lập trình Android có thêm thông tin và biết cách khai thác IDE của mình hiệu quả hơn. dẫn cài đặt Android với Eclipse Thực chất anh Giáp đã viết một bài có nội dung tương tự nhưng do Goolge thay đổi phương thức tải Android SDK nên mình quyết định viết lại gộp luôn vào topic hướng dẫn sử dụng Eclipse. Android SDK Android SDK thực chất là tập hợp các công cụ và thư viện để phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android. Bl Vào trang http sdk để tải Android SDK Starter. Tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn chọn bản Mac Linux hay Window. Ở đây mình chọn tải bản cho Window. Platfonn Package Size MD5 Checksum Windows android-sd z3293160 bytes 7c 7fc ec 3c 6 b6c 7c 3dfE a e 6 64 b27efíb6 Mac OS X intel and roid-sd k_rũ 6 -mac_8 6 .z i p 19108077 bytes c 92 a bfE 6 a 82c 7a3f2 b84 9 3 e be 025dd22 Linux Ĩ386 android-sd k_r06-fai 16971139 bytes 848371 e4 bfO 6 8d bb6 82 b70 9f4 e 6 6d 9 03 B2 Giải nén file zip bạn vừa tải về. Chạy SDK . Bạn có thể gặp thông báo lỗi Fetching https dl-sl. Failed to fetch. Close thông báo này lại. Tiếp theo cửa sổ Choose Packages to Install xuất hiện. Nếu cửa sổ này trống rỗng - Cancel. - Quay về cửa sổ Android SDK and AVD manager - Chọn Setting đánh dấu vào ô Force https . - Chọn Available Packages B3 Đánh dấu các Packages bạn muốn tải Documents chính là phần Javadoc mô tả hoạt động của các phương thức và các lớp phần này chắc chắn không thể thiếu rồi Sample là các đoạn code mẫu SDK Platform ứng với các phiên bản hệ điều hành - API level 8 - API level 7 . và Google API để phát triển các phần mềm liên quan đến dịch vụ của Google như Google Map nếu bạn muốn lập trình liên quan đến GPS . Các bạn có thể tải hết nếu thích còn muốn tối ưu thì có thể đánh dấu như mình lưu ý USB .