tailieunhanh - Giáo trình -Vi hóa sinh kỹ thuật môi trường -chương 4-5

TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 4 VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Không khí mà con người chúng ta thở hàng ngày là một môi trường không khí vô trùng. Tuy nhiên may sao môi trường này không thích hợp cho sự phát triển của vi sinh vật. Nếu không khí tuyệt đối tỉnh, ta có thể thấy được các chất lơ lửng trong không khí rơi xuống đất. Tuy nhiên do sự khuấy động của gió cho phép một khối lượng lớn chất rắn lơ lửng tồn tại một thời gian dài trong không khí. Các chất. | TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 4 VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Không khí mà con người chúng ta thở hàng ngày là một môi trường không khí vô trùng. Tuy nhiên may sao môi trường này không thích hợp cho sự phát triển của vi sinh vật. Nếu không khí tuyệt đối tỉnh ta có thể thấy được các chất lơ lửng trong không khí rơi xuống đất. Tuy nhiên do sự khuấy động của gió cho phép một khối lượng lớn chất rắn lơ lửng tồn tại một thời gian dài trong không khí. Các chất rắn lơ lửng này là giá mang vi sinh vật đi trong một khoảng đường dài. Hình 4. 1 Ô nhiễm không khí do công nghiệp 1. SỐ LƯỢNG VÀ CHỦNG LOẠI VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Vi khuẩn nấm và virus là những vi sinh vật chiếm ưu thế trong không khí. Do sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong không khí đã hạn chế sự tồn tại của các tế bào dinh dưỡng trong một thời gian dài. Tuy nhiên một số loại vi khuẩn vi khuẩn nấm có khả năng tạo bào tử cho phép thời gian tồn tại của chúng trong không khí lâu hơn rất nhiều. Để tồn tại các tế bào dinh dưỡng đòi hỏi trong môi trường một độ ẩm nhất định. Độ ẩm không khí do sự phân tán của các bụi nước. VD có thể là các hoạt động của con người như khi anh ta hắt hơi nói . các hạt bụi nước phân tán này bay hơi rất nhanh do đó các tế bào dinh dưỡng không thể phân tán xa khỏi nguồn. 2. CÁC LOẠI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG KHÍ Các bệnh thường gặp liên quan đến không khí bao gồm - Bệnh bạch hầu - Bệnh ban đỏ - Bệnh lao - Bệnh viêm phổi Biên soạn Ths Nguyễn Trần Thiện Khánh 66 TLGD VI HÓA SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Bệnh ho gà - Bệnh đậu mùa - Bệnh thủy đậu - Bệnh sởi - Bệnh quai bị - Bệnh cúm - Common cold - Bệnh nấm Ngày nay với sự phát triển đô thị - khoa học kỹ thuật KHKT đã thúc đẩy sự phát triển của các loại bệnh liên quan đến không khí này. 3. KIỂM SOÁT VI SINH VẬT TRONG KHÍ Một trong những vấn đề khó khăn nhất về vệ sinh môi trường hiện nay là kiểm soát các loại bệnh liên quan đến không khí. Không có biện pháp xử lý nào có thể xử lý toàn bộ các vi sinh vật trong không khí. Những người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN