tailieunhanh - ĐỀ TÀI " ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN hàng thương mại cổ phần XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒ. Lớp DH5KD. Mã số sinh viên DKD041615. Giáo viên hướng dẫn ThS. ĐẶNG HÙNG VŨ. Long Xuyên tháng 06 năm 2008. CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn . Họ tên học hàm học vị và chữ ký Người chấm nhận xét 1 . Họ tên học hàm học vị và chữ ký Người chấm nhận xét 2 . Họ tên học hàm học vị và chữ ký Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày . MỤC LỤC Chương 1. MỞ Lý do chọn đề Mục tiêu nghiên Phạm vi nghiên Phương pháp nghiên Ý nghĩa thực Bố cục bài nghiên Chương 2. CƠ SỞ LY Tìm hiểu về ngoại hối và thị trường ngoại Các khái Đặc điểm của thị trường hối Tỷ giá hối Hàng hóa của thị trường hối Các chủ thể tham gia thị trường hối Kinh doanh trên thị trường ngoại Khái Kinh doanh ngoại hối bao gồm việc mua bán ngoại hối đảm bảo sự ổn định số dư tài khoản kinh doanh ngoại hối tại nước ngoài và tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ giá và lãi suất giữa các đồng tiền khác Chức năng của kinh doanh ngoại Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng. 7 Chương 3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỌNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VIỆT NAM Lịch sử hình thành ngân hàng Việt Nam Sản phẩm dịch vụ của ngân Những giải thưởng đạt Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua của Ngân hàng Việt Nam Eximbank. 9 Chương 4. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Sơ lược về Phòng kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN