tailieunhanh - Donald và bạn hữu 25

Tham khảo sách 'donald và bạn hữu 25', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUYỆN TRANH SONG NGỮ VIỆT- ANH NHÀ XUẤT BÀN TRẺ c . THE SAIGON TIMES t ÔI HƯỚNG ĐAO SINH CHUÔT CHŨI Ngày trí tuệ Người dịch TRƯỜNG HẢI 2. Các cháu nên giãi thích ró lú nhóc a sự kiên 1. Tụi cháu cân bảc giúp đỡ bác Gyro Chí còn hai ngày nửa là đến Ngày trí tuệ và nếu tụi cháu không đưa ra được một phát minh nào thì tụi Đội Chim sẻ . ngô sẽ thắng 1. We need your help Gyro The Brainy Day is only two days away and if we don t come up with an invention The Little Chickadees will win 2. You d better explain boys 3. GYRO INVENTS FOR EVERY EVENT HOAN HÔ 6. Nâm nay đội Chim sẻ ngô chắc chắn sẽ thắng bởi vì tụi cháu chưa có một ý tưởng nào câ Bác phải giúp tụi cháu 7. Một cuộc thi Nghe có vè vui đấy Bác nghĩ là có thể giúp các cháu đươc rfli 8. Nhưng đê được sòng phăng trong cuộc chơi thì các cháu sẽ phải tự tạo ra các phát minh và bác sẽ chí cho các cháu vài lời khuyên thôi. 4. Hàng nàm Đội Chuột chũi và Đội Chim sẻ ngô có một cuộc thi gọi là Ngày trí tuệ để xem ai đưa ra được một phát minh hữu ích cho các tổ chức cùa tui cháu . 4. Every year the Junior Woodchucks and the Little Chickadees hold a competition called The Brainy Day to see who comes up with an invention useful to our organisations 5. Eh 6. Well the Chickadees are bound to win this year because we haven t got a single idea You Ye got to help us I 7. A competition That sounds like fun I suppose could help you 10. Hãy tới trụ sở Đội Chuột chúi gấp Không thể để mất thời gian 8. But for the sake of fair play you ll have to build the inventions yourselves I ll only give you some tips. 9. HOORAY 10. Let s hurry to the Woodchuck Headquarters We have no time to lose 2 11. Đen trụ sở Đôỉ Chuột chúi. 13. Suzy Crooke 14. Thật quá đáng Sao mà họ dám tranh thủ sự trỢ giúp từ bên ngoài 15. Và bác biểt Suzy Croọke sẽ dùng mọi xào thuảt xẩu xa mà loài ngữời tửng bièt đế thắng cuọc 11. Arriving at the JW headquarters 1Ễ. Generals Horrible newslih hjck adees have made a local inventor called Suzy