tailieunhanh - Lãi suất cơ bản, công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ

Lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương là một công cụ quan trọng, nếu không nói là chủ yếu, của chính sách tiền tệ quốc gia, nhắm đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, duy trì một tình trạng thăng bằng toàn dụng. Ngân hàng Anh Quốc, một trong những ngân hàng trung ương lâu đời nhất của thế giới, vừa công bố vào cuối tháng 11/2009 việc giảm thêm 50 điểm trong lãi suất cơ bản (base rate), đưa mức lãi suất cơ bản của. | Lãi suất cơ bản công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ Lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương là một công cụ quan trọng nếu không nói là chủ yếu của chính sách tiền tệ quốc gia nhắm đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô như thúc đấy tăng trưởng kinh tế ổn định giá cả duy trì một tình trạng thăng bằng toàn dụng. Ngân hàng Anh Quốc một trong những ngân hàng trung ương lâu đời nhất của thế giới vừa công bố vào cuối tháng 11 2009 việc giảm thêm 50 điểm trong lãi suất cơ bản base rate đưa mức lãi suất cơ bản của ngân hàng này xuống mức thấp nhất 1 5 năm trong lịch sử hoạt động 315 năm của nó. Việc giảm lãi suất này được lý giải như là một biện pháp mạnh mẽ nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế và giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên mức lãi suất cơ bản này không phải là một mức thấp kỷ lục của thế giới. Ngân hàng Nhật Bản cũng là một ngân hàng trung ương thuộc vào hàng lão làng đang áp dụng mức lãi suất cơ bản 0 1 từ tháng 12 2009. Trong quá khứ ngân hàng này đã từng áp dụng mức lãi suất cơ bản 0 . Những dẫn chứng nêu trên cho thấy rằng lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương là một công cụ quan trọng nếu không nói là chủ yếu của chính sách tiền tệ quốc gia nhắm đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định giá cả duy trì một tình trạng thăng bằng toàn dụng. Ngân hàng trung ương còn sử dụng công cụ lãi suất để định hướng tín dụng cho hệ thống ngân hàng. Khi chính phủ thấy cần khuyến khích phát triển một khu vực kinh tế chậm tăng trưởng ví dụ nông nghiệp một ngành kinh tế chiến lược xuất khẩu hay một ngành công nghiệp quan trọng năng lượng ngân hàng trung ương có thể áp dụng một mức lãi suất tái chiết khấu ưu đãi thấp cho các ngân hàng thương mại từ những khoản tín dụng mà họ đã cấp phát cho những khu vực kinh tế hay ngành kinh tế được khuyến khích. Ngược lại ngân hàng trung ương có thể áp dụng một mức lãi suất tái chiết khấu rất cao gọi là lãi suất địa ngục hell rate cho các khoản tín dụng ngân hàng vào những ngành kinh tế không khuyến khích ví

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.