tailieunhanh - XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa - Giáo trình, bài giảng y học qua các năm học y. | XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN BS. Đàm xuân Tùng Bộ Môn: Ngoại TQ MỤC TIÊU HỌC TẬP Qua bài này sinh viên có thể: Phân loại chấn thương sọ não (CTSN). Trình bày cách xử trí CTSN ở tuyến ban đầu và tuyến chuyên khoa sọ não. Nêu được các biến chứng sớm và di chứng cuả CTSN. CTSN là vấn đề thường gặp trong cấp cứu chấn thương. Bệnh nhân bị CTSN ngày càng tăng, theo BVCR có trung bình ca, đã tăng ca trong năm 1996. Tại BVĐKTW Cần thơ: năm 2005, BVĐKTW Cần thơ đã tiếp nhận 5829 tr. hợp CTSN 19,03%; mổ 204=. DỊCH TỂ HỌC (1) Nguyên nhân: Tai nạn giao thông (TNGT) gây CTSN (trên 50%), tại BVĐKTW Cần thơ là 63%. tuổi chiếm đa số: 15- 24. tình hình mật độ xe gia tăng, ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém như: lái xe quá tốc độ, vượt ẩu, không đội nón bảo hộ, uống rượu DỊCH TỂ HỌC (2) Vấn đề trọng tâm cuả điều trị CTSN là giảm tỉ lệ tử vong và thương tật? Sơ cứu bệnh nhân CTSN có ảnh hưởng quan trọng, nhằm giảm nguy cơ thiếu oxy não và hạ huyết áp, thiếu máu cấp. Theo Becker DP et al, có 30% BN CTSN có giảm oxy máu (PaO2< 65mmHg), 13% hạ HA (Ptt < 95mmHg) và thiếu máu cấp (Hct %< 30%). Phát hiện sớm và chuyển tuyến có chuyên khoa sọ não tranh thủ thời gian vàng. DỊCH TỂ HỌC (3) Ngày nay với phương tiện chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp điện toán (CLĐT), thầy thuốc có thể chẩn đoán sớm các tổn thương sọ não. vấn đề tiếp theo là can thiệp phẩu thuật và hồi sức ngoại thần kinh . DỊCH TỂ HỌC (4) 1. ÁP LỰC TƯỚI MÁU NÃO (ALTMN) ALTMN là lực đẩy máu để duy trì cung lượng máu lên não ổn định. ALTMN = ALĐMTB - ALTS Áp lực động mạch trung bình (ALĐMTB) = Áp lực tâm trương + 1/3 (Áp lực tâm thu- Áp lực tâm trương). Áp lực trong sọ (ALTS) = 5 -15mmHg ALTMN bình thường là 70- 90 mmHg GIẢI PHẨU- SINH LÝ (1) 2. LƯU LƯỢNG MÁU NÃO Lưu lượng máu não (LLMN) phụ thuộc vào áp lực (P) tưới máu não và kháng trở (R) của mạch máu não. Kháng trở thay đổi theo cơ chế tự điều chỉnh của não, LLMN= (ALĐMTB – ALTS)/R hay = ALTMN/R LLMN trung bình: 50ml /100g/ phút - Nhồi máu 18ml . | XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN BS. Đàm xuân Tùng Bộ Môn: Ngoại TQ MỤC TIÊU HỌC TẬP Qua bài này sinh viên có thể: Phân loại chấn thương sọ não (CTSN). Trình bày cách xử trí CTSN ở tuyến ban đầu và tuyến chuyên khoa sọ não. Nêu được các biến chứng sớm và di chứng cuả CTSN. CTSN là vấn đề thường gặp trong cấp cứu chấn thương. Bệnh nhân bị CTSN ngày càng tăng, theo BVCR có trung bình ca, đã tăng ca trong năm 1996. Tại BVĐKTW Cần thơ: năm 2005, BVĐKTW Cần thơ đã tiếp nhận 5829 tr. hợp CTSN 19,03%; mổ 204=. DỊCH TỂ HỌC (1) Nguyên nhân: Tai nạn giao thông (TNGT) gây CTSN (trên 50%), tại BVĐKTW Cần thơ là 63%. tuổi chiếm đa số: 15- 24. tình hình mật độ xe gia tăng, ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém như: lái xe quá tốc độ, vượt ẩu, không đội nón bảo hộ, uống rượu DỊCH TỂ HỌC (2) Vấn đề trọng tâm cuả điều trị CTSN là giảm tỉ lệ tử vong và thương tật? Sơ cứu bệnh nhân CTSN có ảnh hưởng quan trọng, nhằm giảm nguy cơ thiếu oxy não và hạ huyết áp, thiếu máu cấp. Theo .