tailieunhanh - Tôn Thất Thuyết (1839-1913)

Là Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong những quan nhà Nguyễn chống Pháp tiêu biểu nhất, cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương. Là Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong những quan nhà Nguyễn chống Pháp tiêu biểu nhất, cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương. | Tôn Thất Thuyết 1839-1913 Là Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong những quan nhà Nguyễn chống Pháp tiêu biểu nhất cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương. Là Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong những quan nhà Nguyễn chống Pháp tiêu biểu nhất cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương. Xuất thân Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi tức 12 tháng 5 năm 1839 1 tại làng Phú Mộng bên bờ sông Bạch Yến cạnh Kinh thành Thuận Hóa nay thuộc thôn Phú Mộng phường Kim Long thành phố Huế. Ông là con thứ hai của Đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu cũng là cháu 5 đời của chúa Nguyễn Hiền vương Nguyễn Phúc Tần . Thời vua Tự Đức Năm 30 tuổi 1869 Tôn Thất Thuyết giữ chức Án sát tỉnh Hải Dương. Đến tháng 7 năm 1870 được sung làm Biện lý Bộ hộ rồi sau đó tháng 11 chuyển sang chức Tán tương giúp Tổng thống quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm dẹp loạn ở các tỉnh phía Bắc. Sau chiến dịch này Tôn Thất thuyết được phong chức Quang lộc tự khanh và làm Tán lý quân thứ Thái Nguyên. Kể từ đây ông chuyên hoạt động quân sự và nổi tiếng dần qua các cuộc giao tranh với những cánh quân chống lại triều đình Huế. Tháng 12 năm 1870 ông chỉ huy đánh dẹp nhóm Đặng Chí Hùng ở Thái Nguyên. Tháng 3 năm 1872 ông cùng Trương Văn Để đánh tan quân Tàu Ô ở Hải Dương giết chết Hoàng Tề. Tháng 8 năm 1872 ông đánh thắng toán giặc Khách ở Quảng Yên. Tháng 12 năm 1873 ông cùng Hoàng Kế Viêm phục binh tại Cầu Giấy Hà Nội giết chết viên chỉ huy quân sự trong đợt Pháp đánh miền Bắc lần thứ nhất là trung uý Francis Garnier. Tháng 7 năm 1874 ông cùng Hoàng Kế Viêm đàn áp 2 cuộc nổi dậy của hai sĩ phu Trần Tấn và Đặng Như Mai. Tháng 3 năm 1875 ông dập tắt được khởi nghĩa ở Cổ Loa Đông Anh bắt chém thủ lĩnh trận. Tháng 6 năm 1875 bức hàng nhóm Dương Đình Tín ở Thái Nguyên. Tháng 9 năm 1875 bắt sống được tướng quân Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh ở Thái Nguyên. Với hàng loạt công lao như vậy nên Tôn Thất thuyết được vua Tự Đức cho thăng tiến nhanh. Tháng 3 năm 1872 ông được bổ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.