tailieunhanh - Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5

Mặc dù có những thay đổi như vậy, Tổng công ty thép vẫn được hưởng những đặc quyền đặc lợi với tư cách một nhà đầu tư theo chương trình hành động của chính phủ. Như đã đề cập ở trên, bên cạnh Công ty thép tấm lá Phú Mỹ, VSC có kế hoạch xây dựng, trong khuôn khổ tổng công ty, một số nhà máy cán dùng lò EAF ở miền Trung và miền Dự án này đã được đưa ra trước khi các công ty tư nhân xuất hiện trong ngành. . | Mặc dù có những thay đổi như vậy Tổng công ty thép vẫn được hưởng những đặc quyền đặc lợi với tư cách một nhà đầu tư theo chương trình hành động của chính phủ. Như đã đề cập ở trên bên cạnh Công ty thép tấm lá Phú Mỹ VSC có kế hoạch xây dựng trong khuôn khổ tổng công ty một số nhà máy cán dùng lò EAF ở miền Trung và miền Dự án này đã được đưa ra trước khi các công ty tư nhân xuất hiện trong ngành. Ngày nay khi các doang nghiệp tư nhân đủ vững vàng để đầu tư sản xuất các sản phẩm thép cây ít nhất là các sản phẩm dùng cho xây dựng . Nếu VSC duy trì đầu tư sản xuất nhóm sản phẩm này với tư cách là một công ty nhà nước có đặc quyền tổng công ty có thể sẽ chấm dứt được đầu tư ồ ạt từ của tư nhân và khuyến khích tăng năng suất các nhà máy cán. Tất cả các doanh nghiệp theo quyết định 91 trong đó có VSC đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ trong suốt thập niên 90 theo Marukawa 2001 Tuy nhiên chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu và chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Vị thế đặc quyền đặc lợi của VSC sẽ dần mất đi do việc chuyển đổi sang công ty liên doanh cổ phần mặc dù quá trình này không nhanh như dự kiến theo Ishida 2004 . Nếu VSC mất hẳn những đặc quyền đặc lợi thì cần phải xem lại khả năng thực thi của những dự án xây dựng nhà máy cán EAF. Điều này cùng nghĩa với việc dỡ bỏ rào cản đầu tư tư nhân. Do vậy chính phủ nên dỡ bỏ những đặc quyền đặc lợi và giúp VSC trở thành một doanh nghiệp kinh doanh độc lập trên thị trường. Việc dỡ bỏ những đặc quyền hiện tại của VSC không cùng nghĩa với việc tổng công ty sẽ đổ bể. Chính VSC cùng với các thành viên như Công ty tôn Phương Nam và công ty thép tấm lá Phú Mỹ đã thành lập những nhà máy cán nguội đầu tiên và nhà máy cán EAF hiện đại nhất Việt Nam. Nhiệm vụ của chính phủ trong việc tăng cường đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước đã kết thúc. Song chính phủ lại có những nhiệm vụ quản lí mới. VSC và các công ty thành viên phải tạo dựng được chế độ quản lí tự trị và tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.