tailieunhanh - Giáo trình gia công cơ khí part 9

Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện được việc tạo ra các mô hình và các bản vẽ bằng các chương trình máy tính. | Dạng ô van Mũi tâm ụ trước bị lệch do lắp ghép lõ côn trục chính lau không sạch Lau sạch mũi tâm và lỗ côn trục chính chỉnh và kiểm tra bằng đông hổ so sau khi lắp Trục chính bị đảo do ổ đỡ bị mòn hoặc đai ốc điéu chỉnh bị long Gọi thợ sửa chữa điếu chỉnh đến kiểm tra và sửa chữa. Dùng dao vai để cắt gọt Dạng tang trống Phoi bị uốn do lực đẩy của dao Giảm chiểu sâu cắt và bước tiến khi tiện Phắn băng máy ở giữa bị mòn làm cho dao thấp hơn tâm vật làm Cạo sửa lại băng máy Hình yên ngựa đường kính phía trước nhỏ Dai bị hút vào vật làm vì góc trước của dao quá lớn dao bị cùn hoăch gá không chắc ở Ổ dao Thay hoặc mài lại dao xiết bu lông ổ dao Hình yên ngựa đường kính phía ụ sau nhỏ Dao mài chất lượng kém Mài và kiểm tra chất lượng của lưỡi cắt Vật liệu gia cỏng không đảm bảo thép mếm thép tôi cứng. Chọn phôi đúng yêu cẩu kỹ thuật Dao gá thấp hơn tâm của máy Gá dao đúng tâm của máy Kiểm tra mặt trụ ngoài Để kiểm tra các kích thước ngoài của chi tiết ta sử dụng các dụng cụ đo khác nhau. Kích thước có độ chính xác 0 1 mm hoặc 0 05 mm dùng thước cặp 1 10 hoặc 1 50 Illự-1 hoặc 1ULÍ-11 hình . Kích thước có độ chính xác tới 0 01 mm dùng pan me hình có giới hạn đo 0 25 25 4- 50 50 75 75 100 100 4-150 150 4- 200 hay 200 4- 300 mm. Muốn đo chính xác mặt ngoài của chi tiết tới 0 01 mm dùng đổng hồ so lắp vào ca líp hàm hình . Ca líp được điều chỉnh theo kích thước danh 298 nghĩa bằng căn mẫu sau đó đưa vào bề mặt chi tiết cần kiểm tra để xảc định độ sai lệch kích thước thực của chi tiết gia công. Trong sản xuất loạt lớn kích thước của chi tiết được kiểm tra bằng calíp giới hạn. Để kiểm tra mặt ngoài sử dụng calíp hàm calíp vòng hình . Kích thước của chi tiết đúng khi đầu lọt np thử xít trượt với mặt cần đo còn đầu không lọt HE không qua được. 9. Quy tắc an toàn khi làm việc trên máy tiện . Trước khi làm việc - Quần áo phải gọn gàng cố tay áo phải gài lại cho áo vào trong quần hoặc dùng áo sơ mi liền quần tóc cuốn gọn cho vào trong mũ để quần áo và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.