tailieunhanh - Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép - Chương 2

Tài liệu tham khảo giáo trình chuyên ngành xây dựng " Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép " ( GS. Nguyễn Đình Cống - Nhà xuất bản Xây dựng ) trình bày tính toán một số tiết diện cột - Chương 2 Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tấm phẳng | Chương 2 TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT CHỊU NÉN LỆCH TÂM PHANG . sơ ĐỒ VÀ CÔNG THỨC cơ BẢN . Sơ đồ và ký hiệu Xét tiết diện chữ nhật có các cạnh b h. h - chiều cao tiết diện là cạnh song song với mặt phẳng uốn. b- bề rộng là cạnh vuông góc mặt phẳng uốn. Trong những trường hợp thông thường cốt thép dọc chịu lực được đặt tập trung theo cạnh b và ký hiệu là As A . A - diện tích tiết diện cốt thép ở phía gần với lực dọc đặt lệch tâm N trong vùng bị nén nhiều. As - diện tích tiết diện cốt thép ở phía đối diện với A cốt thép As có thể bị kéo hoặc nén ít. a a khoảng cách từ trọng tâm As AỊ. đến mép tiết diện gần nhất. ho h - a - chiều cao làm việc của tiết diện. Za h0 - a - khoảng cách giữa trọng tâm As và A . X - chiều cao vùng nén tính đổi gọi tắt là chiều cao vùng nén Rb - cường độ tính toán về nén của bêtông. Giá trị Rb được lấy theo phụ lục 2 nhân với hệ số điều kiện làm việc Ỵb cho ở phụ lục 1. ơs ơ - ứng suất trong cốt thép As và A . Rs Rsc - cường độ tính toán về kéo và nén của cốt thép lấy theo phụ lục 3. - hệ số tính toán giới hạn vùng nén lấy theo phụ lục 4. Sơ đồ lực tác dụng thể hiện trên hình 2. la và với trục u để lấy mômen là trục đi qua trọng tâm của As hoặc A . Như vậy giá trị eu được lấy bằng e hoặc e xem công thức 1-20 . e- khoảng cách từ điểm đặt lực dọc N đến trọng tâm cốt thép As. 39 e T e0 0 5h-a 2-1 T 1 - hệ số xét đến ảnh hưởng uốn dọc xác định theo công thức 1-11 . Với tiết diện chữ nhật khi Xh - Y 8 có thể bỏ qua uốn dọc T 1. h e - khoảng cách từ điểm đặt lực N đến trọng tâm A . Tùy trường hợp điểm đặt N ở khoảng giữa hay ở bên ngoài As A mà có cách tính khác nhau. Hình . Sơ dồ tính toán a b - sơ đồ lực tác dụng c - sơ đồ ứng suất d- tiết diện . Điều kiện và công thức cơ bản Điều kiện về độ bền là các điều kiện 1-la và 1-20 trong đó trục cơ bản để lấy mômen đi qua trọng tâm cốt thép As và như vậy Mu Ne điều kiện 1-20 được viết thành Ne MIgh 2-2 Trong một số trường hợp đặc biệt trục lấy mômen được cho đi qua trọng tâm A và điều kiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.