tailieunhanh - Động cơ đốt trong và máy kéo công nghiêp tập 2 part 8

Phương pháp 4 thì: Mỗi một giai đoạn hoạt động diễn ra trong một thì. Một thì ở đây là một lần đẩy của pít tông, tức là một lần chuyển động lên hay xuống của pít tông. Trong một chu kỳ hoạt động 4 thì, trục khuỷu quay 2 lần. Việc thay đổi khí được đóng kín có nghĩa là hỗn hợp khí mới và khí thải được tách hoàn toàn ra khỏi nhau. Trong thực tế hai khí này tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian ngắn | Tham khảo Thay đổi áp suất bằng sự chênh lệch độ dày 0 025 mm của đêm điêu chỉnh tương ứng với khoảng 235kPa. - Trạng thái phun của vòi phun 1. Lắp vòi phun vào dụng cụ đo áp suất chuyên dùng và kiểm tra trạng thái phun 2. Nếu trạng thái phun không tốt cần thay mới kim phun. a tốt b không tốt - Độ kín khít của đê van triệt hồi 1. Lắp vòi phun vào dụng cụ đo áp suất chuyên dùng. 2. Tăng áp suất và giữ ở 12 75 MPa trong 10 giây. 3. Nếu nhiên liệu bị rò rỉ thay mới kim phun . Tháo và lắp Vòi phun - Thân vòi phun 1. Dùng êtô kẹp giữ đai ốc bắt vòi phun 7 . 2. Tháo thân vòi phun 1 và tháo toàn bộ các chi tiết bên trong. Khi láp lắp vòi phun ưong dầu đíêzen sạch lắp chi tiết 4 cần chú ý hướng của nó sau khi lắp vòi phun cần chỉnh lại áp suất phun. Mômen xiết thân vòi phun rắc co ống dầu hổi cụm thân vòi phun theo quy định của nhà sản xuất. 225 PHẦN II. MÁY KÉO NÓNG NGHIỆP I. LY HỢP CHĨNH . Kỉẻm tra và điểu chinh - Kiểm tra hành trình tư do cùa bàn đạp ly hợp Chú ỷ khi kiếm ưa dừng máy kéo trên nên phằng gài phanh hám. tất máy và rát chìa khoá khới dộng. 1. .Ân nhẹ bàn đạp ly hợp và đo hành trình lự do A ở đinh của bàn đạp. 2. Nếu giá trị đo không nẳm trong giới hạn quy định của nhà sàn xuất khoảng 2 k30 mm cẩn nái lóng đai ốc khoá 2 . tháo chốt hãm 3 đổ diéu chỉnh độ dài cùa thanh 1 trong giới hạn cho phép. 3. Xiết lại đai ốc khoá 2 và chốt lại. . Tháo và láp Tháo rời ly hưp khói động cơ - Xa dầu hộp số 1. Đật khay đựng dầu phía dưứi hộp số. 2. Tháo ớc xả dán 1 . 3. Xà hêì dấu nhờn hộp số. lại Ốc xả dầu. Khi nạp lại dầu đổ dầu từ lò rót dáu sau khi tháo nút nạp dầu 2 đầy tới mức vạch quy định của thước thăm dầu hoảc cửa thăm dầu 3 . A mức dàu trong khoảng cho phép. 226 - Ca-pó nãp che dưới phía trước 1. Ngái cáp nối âm 1 của ấcqui. 2. Ngải đáu nối bốn cực của đèn pha và Ihíío vò bọc dây khỏi ca-pô 2 . 3. Tháo ca-pô. 4. Tháo nÁp chc dưới 3 và nắp che bên 4 phài trái. - Dây điện các đường ống cứng và mém 1. Tháo day ga I dây tát động cơ 2 và cáp đổng hổ đo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.