tailieunhanh - BÀI GIẢNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BÀI 7

TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP . VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP Tổ chức tốt và có hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến quá trình sản xuất thể hiện: - Tạo ra một tín hiệu tốt cho doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho quá trình tiếp theo - Sử dụng hợp lý vốn sản xuất, tránh ư đọng vốn và nhanh chóng thực hiện quá trình tái sản xuất - Rút ngắn thời gian lưu kho, lưu thông và chu. | Bài 7 TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP . VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP Tổ chức tốt và có hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến quá trình sản xuất thể hiện - Tạo ra một tín hiệu tốt cho doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho quá trình tiếp theo - Sử dụng hợp lý vốn sản xuất tránh ư đọng vốn và nhanh chóng thực hiện quá trình tái sản xuất - Rút ngắn thời gian lưu kho lưu thông và chu kỳ sản xuất kinh doanh của sản phẩm. Đối với lĩnh vự tiêu dùng tiêu thụ tốt sản phẩm sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng đồng thời còn có tác dụng điều chỉnh và hướng dẫn tiêu dùng mới đặc biệt đối với những sản phẩm mới. Trong nền kinh tế thị trường sản xuất phải hướng tới tiêu dùng và lấy tiêu dùng làm mục tiêu để hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong cầu nối này. Thông qua tiêu thụ sản phẩm mà nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng về số lượng chất lượng mẫu mã chủng loại mặt hàng. Tiêu thụ sản phẩm l à một hoạt động nằm trong lĩnh vực lưu thông có nhiệm vụ chuyển tải những kết quả của lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng. Vì vậy tiêu thụ sản phẩm kịp thời và nhanh chóng là tiền đề quan trọng thực hiện phân phối sản phẩm và kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Nhóm nhân tố thị trường Có thể xét 3 nhân tố sau đây của thị trường - Nhu c ầu của thị trường. Thu nhập Về nguyên lý thu nhập của dân cư tăng thì nhu cầu cũng tăng lên. Song đối với sản phẩm công nghiệp khi thu nhập dân cư tăng lên thì nhu cầu có thể diễn ra theo chiều hướng tăng lên đối với sản phẩm thiết yếu hàng ngày của dân cư và các sản phẩm cao cấp đồng thời giảm đối với các sản phẩm kém phẩm chất và thấp cấp lương thực thực phẩm Cơ cấu dân cư ở các vùng các khu vực - Cầu sản phẩm còn phụ thuộc vào cung sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp có tính đa dạng về chủng loại số lượng vềì phẩm cấp và về đối tượng tiêu dùng. Tính không hoàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    166    0    11-12-2023
44    144    0    11-12-2023
8    142    0    11-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.