tailieunhanh - Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí part 7

ản phẩm chung: là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó; Sản phẩm mong đợi: là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm; Sản phẩm hoàn thiện: là những dịch vụ và lợi ích phụ thêm mà người bán bổ sung vào để làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh; | 8 Hình . Máy hàn điểm với bàn đạp tạo lực ép. ỉ. Công tắc mở biến thế 2. Bộ phận điều chỉnh công suất 3. Bàn thứ cấp nối với điện cực 4. Dầm điện cực dưới 5. Dầm điện cực trên 6-7. Các cánh tay đòn 8. Bàn đạp. Khi hàn công suất phụ thuộc vào chiều dày hình thù của vật hàn và kim loại hàn. Muốn hàn cho tốt cần có một lực ép thích đáng. Lực ép phụ thuộc vào chiều day của vật hàn và thành phần hoá học của kim loại. Vật liệu dùng làm điện cực phải có tính dẫn điên và tính dẫn nhiệt cao thường là đổng điện phân cán nguội đồng đen có pha coban và catmi hợp kim có chất chủ yếu là vonfram. Hàn điểm được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo õ tô máy bay toa xe V. yếu cho các loại vật liệu tấm bằng thép ít cacbon thép hợp kim thấp thép không gỉ các tấm thép bằng hợp kim đồng và nhôm. . Hàn đường Hàn đường hay hàn lăn dùng để hàn các loại vật liệu tấm với chiều dày tổng cộng dưới 4mm. Phương pháp hàn này khác với hàn điểm ở chỗ người ta thay các điện cực thanh bằng các điện cực hình con con lăn quay vật hàn nằm giữa hai con lăn nhờ thê mối hàn là một đường rất kín không cho các chất lỏng Và chất khí lọt qua được hình . Công suất khi hàn đường tuỳ theo loại kim loại chiều dày của nó và tốc độ hàn. Lực ép không cần vượt qua 3000-5000 N vì lực ép lớn sẽ làm cho con lăn mòn nhiều. Vật liệu của con lăn để hàn đường như điên cực thanh trong hàn điểm. Hàn đường được dùng để hàn các dẩm ống bình chứa và các chi tiết khác cần có mối ghép kín được làm bằng thép hoặc kim loại màu. 102 . CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ VÀ HÀN VẢV Công nghệ hàn khí . Khái niệm Hàn khí là một trong những phương pháp hàn hoá học trong đó dùng nhiệt lượng phản ứng cháy của khí đốt trong oxi để nung nóng chảy các phần kim loại được hàn và que hàn bổ sung để tạo thành mối hàn. Phương pháp hàn khí đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất từ đầu thê kỷ này. Lúc đầu khi phương pháp hổ quang còn chưa hoàn hảo hàn khí là phương pháp hàn cơ bản trong gia công kim loại và cho các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.