tailieunhanh - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Bé khám phá hộp giấy

_Rèn kỹ năng cầm, nắm, đặt xếp, kỹ nanưg di , kéo hộp giấy Ngôn ngữ: _ Tập cho trẻ nói các từ, câu ngắn: hộp giấy, ú à, đùng đùng, gấu, kéo xe Giáo dục: _ Trẻ biết hưởng ứng theo cô. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com Trường MNTH19 5 Tp Hồ Chí Minh Lớp Cơm Nát 2 Giáo viên Kim Tiến GIÁO ÁN Hoạt động với đồ vật Bé khám phá hộp giấy đích yêu cầu Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com Kỹ năng _Rèn kỹ năng cầm nắm đặt xếp kỹ nanưg di kéo hộp giấy Ngôn ngữ _ Tập cho trẻ nói các từ câu ngắn hộp giấy ú à đùng đùng gấu kéo xe. Giáo dục _ Trẻ biết hưởng ứng theo cô. II. Chuẩn bị _ Túi vải to _ 9 hộp giấy cho cô và trẻ _ Nhiều gấu nhựa nhỏ _ Nhạc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ ứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com III. Tiến hành Hoạt động 1 Bé khám phá hộp giấy Cô cho trẻ đi theo cô đi dậm chân vỗ tay trên nền nhạc đàn Cô tạo tình huống cho trẻ phụ cô đẩy túi vải ra. Cô khuyến khích trẻ sờ nắn và bóp đoán xem bên trong có gì. Sau đó cô đổ ra cho trẻ nhặt hộp giấy. Cô cho trẻ chơi Khám phá hộp giấy với nhiều hình thức như ú òa đội đầu vác lên vai kẹp vào tay đặt xuống đẩy đi chơi ngồi lên chơi làm toa xe vỗ trống ngoáy tay vào các lỗ tròn. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ ứ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.