tailieunhanh - Ebook Quản lý dự án công nghệ thông tin

Nội dung của ebook Quản lý dự án công nghệ thông tin gồm có 3 phần cơ bản, cụ thể như sau: Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn, phần 2 - Các kĩ năng quản lý dự án, phần III - Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án. để biết thêm các nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH 3 2010 Mục lục NHẬP ĐỀ. 6 1. Khái niệm chung về dự 2. Dự án Công nghệ thông 3. Đặc trưng của một dự 4. Phân loại dự 5. Thế nào là quản lý dự 6. Các bên liên quan đến dự Câu Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai Chương 1. T ổng quan về các giai đoạn của dự án Một cách tiếp cận rõ ràng và tuần Bẩy giai đoạn của dự án Minh hoạ cho các giai đoạn của dự Câu Chương 2. Giai đoạn xác Đề cương dự Tài liệu nghiên cứu khả Tài liệu yêu Danh sách các rủi Kế hoạch ban Đề xuất giải pháp cho người Kết luận .36 Câu Chương 3. Giai đoạn phân Muc tiêu. .37 Các công việc phải thực Viết tài liệu đặc tả chức năng .38 Dàn bài của đặc tả chức Xem xét lại kế Kế hoạch dự án cuối Thiết kế tổng Kết luận . 42 Câu Chương 4. Giai đoạn thiết Mục Các công Một số chú Đặc tả thiết Một số vấn đề trong quá trình thiết Đội thiết kế. .46 . Rà soát lại bản thiết Vấn đề chấp nhận dự 2 Phương pháp cổ điển .46 Phương pháp trình diễn hoặc kiểm tra lần lượt tất cả các chức năng . 47 Xem xét lại các ước Kết luận. 48 Câu Chương 5. Giai đoạn thực Nhập Thiết Cài đặt thực Tổ chức lập trình các module cơ bản ghép nối hệ Những nguyễn tắc cơ bản trong quản lý thực hiện và cài đặt hệ thống. 50 Các công việc chuẩn bị trước khi tiến hành lập trình cài Các bước lập Các công cụ trợ giúp lập Những điểm lưu ý trong tổ chức công việc lập Mua sản phẩm. 61 Tài liệu gọi thầu .61 Nhận hồ sơ dự thầu . . 61 Đánh giá thẩm định các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.