tailieunhanh - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Thiết kế thành phần giao diện

Là cầu nối trong giao tiếp giữa con người và máy tính Đóng vai trò quan trọng Góp phần quyết định hiệu quả khai thác chương trình ứng dụng Giao diện tốt, rõ ràng, sáng sủa, phù hợp = gia tăng hiệu quả khai thác. | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên: ThS. Nguyễn Đình Loan Phương Email: phuongndl@ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HTTT Chương 5 THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN Chương 5-Thiết kế thành phần giao diện Mục đích, vai trò Chất lượng giao diện Thiết kế màn hình chính Thiết kế màn hình chính (main window) Thiết kế hệ thống thực đơn (Menu) Thiết kế hệ thống thanh công cụ (Toolbars) Thiết kế các màn hình nhập liệu Thiết kế các hộp hội thoại Thiết kế các màn hình thông báo Thiết kế các báo biểu, thống kê Mục đích – Vai trò của thiết kế giao diện Là cầu nối trong giao tiếp giữa con người và máy tính Đóng vai trò quan trọng Góp phần quyết định hiệu quả khai thác chương trình ứng dụng Giao diện tốt, rõ ràng, sáng sủa, phù hợp => gia tăng hiệu quả khai thác. Chất lượng của giao diện Yêu cầu chung Ngôn ngữ thể hiện Thống nhất Tránh pha trộn nhiều ngôn ngữ Màu sắc, phong cách thể hiện Thống nhất giữa màn hình chính và các màn hình khác Nên đưa ra một | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên: ThS. Nguyễn Đình Loan Phương Email: phuongndl@ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HTTT Chương 5 THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN Chương 5-Thiết kế thành phần giao diện Mục đích, vai trò Chất lượng giao diện Thiết kế màn hình chính Thiết kế màn hình chính (main window) Thiết kế hệ thống thực đơn (Menu) Thiết kế hệ thống thanh công cụ (Toolbars) Thiết kế các màn hình nhập liệu Thiết kế các hộp hội thoại Thiết kế các màn hình thông báo Thiết kế các báo biểu, thống kê Mục đích – Vai trò của thiết kế giao diện Là cầu nối trong giao tiếp giữa con người và máy tính Đóng vai trò quan trọng Góp phần quyết định hiệu quả khai thác chương trình ứng dụng Giao diện tốt, rõ ràng, sáng sủa, phù hợp => gia tăng hiệu quả khai thác. Chất lượng của giao diện Yêu cầu chung Ngôn ngữ thể hiện Thống nhất Tránh pha trộn nhiều ngôn ngữ Màu sắc, phong cách thể hiện Thống nhất giữa màn hình chính và các màn hình khác Nên đưa ra một dạng thể hiện chung Chất lượng của giao diện Đối với ứng dụng liên quan nhiều đến nghiệp vụ của người sử dụng Ví dụ: Hệ thống điều hành, quản lý, kinh doanh Phải đảm bảo 2 yêu cầu chất lượng Tính thân thiện với người dùng Tính khoa học trong thiết kế Chất lượng của giao diện - Giao diện phân hệ quản lý đơn đặt hàng - Chất lượng của giao diện Đối với ứng dụng mang tính tiếp thị, quảng cáo, giải trí, Ví dụ: các WebSite quảng cáo, Games, Phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng Sinh động, lôi cuốn Tránh sự nhàm chán Đạt yêu cầu về tính mỹ thuật, kích thích trí tưởng tượng của người dùng Đơn giản trong giao tiếp, tránh rườm rà, phức tạp Chất lượng của giao diện - Giao diện ứng dụng Game - Thiết kế màn hình chính Đặc điểm của màn hình chính Xuất hiện đầu tiên khi chương trình khởi động Hoặc xuất hiện sau khi một thao tác nghiệp vụ chính hoàn tất Thường chứa các thông tin Giới thiệu (tên chương trình, tác giả, ) Hệ thống thực đơn Hệ thống thanh công cụ Thiết kế màn hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.