tailieunhanh - Khái quát về li hợp

Ly hợp gồm có một phần điều khiển bằng cơ học để truyền công suất và một phần sử dụng áp suất thuỷ lực để truyền công suất. Mô tả Ly hợp gồm có một phần điều khiển bằng cơ học để truyền công suất và một phần sử dụng áp suất thuỷ lực để truyền công suất. GỢI Ý: Ly hợp kiểu cáp Cũng có các ly hợp kiểu cáp nối bàn đạp ly hợp và càng cắt ly hợp bằng cáp. | Khái quát về li hợp Ly hợp gồm có một phần điều khiển bằng cơ học để truyền công suất và một phần sử dụng áp suất thuỷ lực để truyền công suất. Mô tả Ly hợp gồm có một phần điều khiển bằng cơ học để truyền công suất và một phần sử dụng áp suất thuỷ lực để truyền công suất. GỢI Ý Ly hợp kiểu cáp Cũng có các ly hợp kiểu cáp nối bàn đạp ly hợp và càng cắt ly hợp bằng cáp. xem mô phỏng Bàn đạp li hợp 1. Tóm tắt Bàn đạp li hợp tạo ra áp suất thuỷ lực trong xilanh chính bằng lực ấn vào bàn đạp. Áp suất thuỷ lực này tác dụng lên xi lanh cắt li hợp và cuối cùng đóng và ngắt ly hợp. 2. Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp là khoảng cách mà bàn đạp có thể được ấn cho đến khi vòng bi cắt li hợp ép vào lò xo đĩa. Khi đĩa ly hợp bị mòn hành trình tự do này giảm đi. Nếu đĩa tiếp tục mòn và bàn đạp không có hành trình tự do thì sẽ làm cho li hợp bị trượt. Do đó cần phải điều chỉnh chiều dài của cần đẩy xilanh cắt ly hợp và duy trì hành trình tự do này không đổi. Trong các kiểu xe hiện nay người ta sử dụng các xilanh cắt ly hợp tự điều chỉnh do đó hành trình tự do của bàn đạp ly hợp không thay đổi. Điều chỉnh độ cao của bàn đạp ly hợp bằng bu lông chặn bàn đạp và điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN