tailieunhanh - Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy part 3

Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy Khi thiết bị phát hiện tia phóng xạ không còn thấy tia phóng xạ nữa thì chính vμo thời điểm đó bề mặt chi tiết đã bị mòn với giá trị mμi mòn bằng chiều dầy chất phóng xạ đã được gắn vago. Tất nhiên khi áp dụng phương pháp nμy cần có trang thiết bị để chống nhiễu xạ cho người công nhân vμ bằng mọi cách để tia phóng xạ không lọt ra ngoμi ống thuỷ tinh. | Giáo trình C ng nghệ sửa chữa oả tòn. thủy Khi thiết bị phát hiên tia phóng xạ không còn thấy tia phóng xạ nữa thì chính vào thời điểm đó bề mặt chi tiết đã bị mòn với giá trị mài mòn bằng chiều dầy chất phóng xạ đã được gắn vào. Tất nhiên khi áp dụng phương pháp này cần có trang thiết bị để chống nhiễu xạ cho người công nhân và bằng mọi cách để tia phóng xạ không lọt ra ngoài ống thuỷ tinh. định mức độ hư hỏng bằng phương pháp đo trực tiếp. Thông thường và ứng dụng nhiều nhất vẫn là phương pháp đo trực tiếp. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu một số phương pháp xác định sự sai lêch về kích thước và hình dạng của chi tiết so với kích thước hình dáng ban đầu. 1. Kiểm tra mặt phẳng. Bề mặt của một chi tiết được đặc trưng bởi giá trị sai lêch so với bề mặt lýtưỏng. Sự đánh giá chất lượng bề mặt được tiến hành trên bề mặt kiểm tra theo phương pháp vết thuốc màu. Ta bôi lên bề mặt của bê kiểm tra một lớp thuốc màu sau đó ta đặt bề mặt của chi tiết lên bề mặt kiểm tra bàn rà di chuyển bề mặt chi tiết qua lại một số lần theo các chiều khác nhau. Số lượng các vết màu trên bề mặt chi tiết sẽ đánh giá được chất lượng bề mặt chi tiết đó. Số lượng các vết thuốc màu càng nhiều thì chất lượng bề mặt chi tiết càng cao. Bằng phương pháp này người ta tiến hành rà côn chân vịt kiểm tra độ bám giữa bạc và trục . Ta có thể kiểm tra độ gổ ghề của bề mặt bằng phương pháp dùng thước thẳng như hình 14 h_f Thước_ 777 7 7777777 77777 Chi tiít Hình 14 Dùng một thước thẳng đặt trực tiếp lên bề mặt kiểm tra. Đo khoảng cách giữa thước và bề mặt chi tiết nhờ bộ thước lá ta sẽ có giá trị gổ ghề của mặt phẳng chi tiết. Với một bề mặt có diên tích lớn ta dùng ống thuỷ bình để kiểm tra. 2. Kiểm tra bề mặt hình trụ và hình nón Để kiểm tra bề mặt hình trụ phía ngoài cổ trục ta dùng panme và thước cặp còn để kiểm tra bề mặt hình trụ phía trong bọc ống bao trục ta dùng compa đo trong. BiỀn soạn. NgngỀn Mai Làm. 19 Gn O trình C ng nghệ sửa chữa oả tòn. thủy Ta phải thực hiên đo tại 3 tiết .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.