tailieunhanh - Lịch sử hình thành logo của những thương hiệu lớn

Tâm Anh (theo Best-ad, Logoorange) - Boeing đã dùng tới 11 logo trong khoảng 70 năm trước khi sử dụng logo hiện tại từ 1997. Siemens, Shell hay Yamaha. cũng đều đã phải có những sự lựa chọn khó khăn cho hình ảnh của thương hiệu mình. | Lịch sử hình thành logo của những thương hiệu lớn Tâm Anh theo Best-ad Logoorange - Boeing đã dùng tới 11 logo trong khoảng 70 năm trước khi sử dụng logo hiện tại từ 1997. Siemens Shell hay Yamaha. cũng đều đã phải có những sự lựa chọn khó khăn cho hình ảnh của thương hiệu mình. 1928 MENS 1 73 ust Hcrch StCfej Wsndirer u0l Current Audi logo 1936 2000 Canon 1953 Canon .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.