tailieunhanh - Học sinh tự soạn bài giảng điện tử

“Dạy văn bằng bài soạn điện tử kết hợp bản đồ tư duy” do thầy giáo về hưu Hoàng Đức Huy thực hiện tại lớp 7N. Thông qua hoạt động dạy học bản đồ tư duy, học sinh đã tự thiết kế bài soạn điện tử bằng Powerpoin, vẽ bằng tay và bằng phần mềm Mindmapper . Theo đó, học sinh có thể tìm ý nghĩa của đầu đề văn bản bằng kỹ thuật tư duy 5W1H: What? (là gì?): nghĩa của từ, đầu đề tác phẩm có ý nghĩa gì?; Who (ai?): tác giả của đầu đề là ai,. | Học sinh tự soạn bài giảng điện tử Dạy văn bằng bài soạn điện tử kết hợp bản đồ tư duy do thầy giáo về hưu Hoàng Đức Huy thực hiện tại lớp 7N. Thông qua hoạt động dạy học bản đồ tư duy học sinh đã tự thiết kế bài soạn điện tử bằng Powerpoin vẽ bằng tay và bằng phần mềm Mindmapper . Theo đó học sinh có thể tìm ý nghĩa của đầu đề văn bản bằng kỹ thuật tư duy 5W1H What là gì nghĩa của từ đầu đề tác phẩm có ý nghĩa gì Who ai tác giả của đầu đề là ai tác giả có ý gì khi đặt đầu đề Where ở đâu sự việc của đầu đề xảy ra ở đâu When khi nào sự việc của đầu đề xảy ra lúc nào hoàn cảnh nào Why Vì sao-để làm gì tác giả đặt đầu đề để làm gì Và How Như thế nào đầu đề được thể hiện như thế nào có giá trị ra sao Bài soạn điện tử kết hợp bản đồ tư duy là một phương pháp sáng tạo đáp ứng được yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo. Thầy Phạm Chí Dũng chuyên viên bộ môn văn Phòng GDTX Sở GD-ĐT nhận xét Phương pháp này giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức dễ dàng. Đồng thời kích thích sự tìm tòi sáng tạo và khám phá nơi học sinh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.