tailieunhanh - Cảm biến nhiệt độ

Trong các đại lượng vật lý, nhiệt độ là một trong số những đại lượng được quan tâm nhiều nhất. Đó là vì nhiệt độ có vai trò quyết định trong nhiều tính chất của vật chất. Một trong những đặc điểm tác động của nhiệt độ là làm thay đổi một cách liên tục các đại lượng chịu sự ảnh hưởng của nó, thí dụ áp suất và thể tích của một chất khí, sự thay đổi pha hay điểm Curi của các vật liệu từ tính. Bởi vậy, trong nghiên cứu khoa học, trong công nghiệp và trong. | Công ty cổ phần Công nghệ cao LÊ GIA Địa chỉ Số 108 29A Cộng Hoà 01 Đồng Khởi Bình Điện thoại 08 - 62680418 08 - 35301472 08-62962568 Fax 08 - 62680419 Hotline 0166 6666 198 0917 503 767 Email sales@ Website http Chương 3 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ Trong các đại lượng vật lý nhiệt độ là một trong số những đại lượng được quan tâm nhiều nhất. Đó là vì nhiệt độ có vai trò quyết định trong nhiều tính chất của vật chất. Một trong những đặc điểm tác động của nhiệt độ là làm thay đổi một cách liên tục các đại lượng chịu sự ảnh hưởng của nó thí dụ áp suất và thể tích của một chất khí sự thay đổi pha hay điểm Curi của các vật liệu từ tính. Bởi vậy trong nghiên cứu khoa học trong công nghiệp và trong đời sống hàng ngày việc đo nhiệt độ là điều rất cần thiết. Có nhiều cách đo nhiệt đo - Phương pháp quang dựa trên sự phân bố phổ bức xạ nhiệt do dao động nhiệt hiệu ứng Doppler . - Phương pháp cơ dựa trên sự giản nở của vật rắn lỏng hoặc khí với áp suất không đổi hoặc dựa trên tốc độ âm. - Phương pháp điện dựa trên sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ hiệu ứng Seebeck ho ặc dựa trên sự thay đổi tần số dao động của thạch anh. I. THANG NHIỆT ĐỘ Thang nhiệt độ tuyệt đối được xác định dựa trên tính chất củ a khí lý tưởng. 1. Thang nhiệt độ nhiệt động học tuyệt đối Thang Kelvin đơn vị là K. Người ta gán nhiệt độ của điểm cân bằng của ba trạng thái nước - nước đá - hơi một giá trị số bằng 273 15K. 2. Thang Celsius Đơn vị nhiệt độ là 0C . Quan hệ giữa nhiệt độ Celsius và nhiệt độ Kelvin cho theo biểu thức T 0C T K - 273 15 3. Thang Fahrenheit Đơn vị nhiệt độ là Fahrenheit 0F . Quan hệ giữa nhiệt độ Celsius và Fahrenheit được cho bởi biểu thức T 0C t 0F - 32 5 9 T 0F Ị T 0C 32 Trang III- 1 Công ty cổ phần Công nghệ cao LÊ GIA Địa chỉ Số 108 29A Cộng Hoà 01 Đồng Khởi Bình Điện thoại 08 - 62680418 08 - 35301472 08-62962568 Fax 08 - 62680419 Hotline 0166 6666 198 0917 503 767 Email sales@ Website http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.